Jerzy Dariusz Gałązka został wybrany na stanowisko naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Jerzy Dariusz Gałązka ukończył studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie w zakresie ekonomiki i organizacji transportu. Posiada 15 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych. Staż pracy w administracji publicznej – 9 lat ( m.in. na stanowisku dyrektora Wydziału Kultury i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach). Oprócz doświadczenia zawodowego wykazał się dużą wiedzą na temat gospodarki komunalnej i zarządzania jednostkami organizacyjnymi.

Na stanowisku naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Jerzy Dariusz Gałązka zastąpi Eugeniusza Dariusza Przybysza, którego Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach powołała na stanowisko prezesa tej spółki.