Konkurs na stanowisko naczelnika

Konkurs na stanowisko naczelnika

Do 9 września swoje podania o pracę mogą składać osoby zainteresowane pracą na stanowisku Naczelnika Wydziału Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Suwałkach. Osoba poszukiwana na te stanowisko musi m.in. posiadać minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 4-letni na stanowisku kierowniczym .Znać ustawy: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o instytucjach kultury, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o imprezach masowych, o sporcie, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, o finansach publicznych. Ponadto musi doskonale orientować się w zakresie funkcjonowania środowiska sportowego i kulturalno-społecznego Miasta Suwałki.

Szczegóły można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Top