Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o Suwałkach

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o Suwałkach

Prezydent Suwałk ogłasza już ósmą edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Suwałki.  Chodzi o nagrodzenie najlepszych prac o mieście w trzech kategoriach: praca licencjacka i inżynierska, praca magisterska i praca doktorancka.

W załączniku do Zarządzenia Prezydenta Miasta Suwałk dotyczącym konkursu znajduje się lista tematów, które proponujemy do opracowania

W konkursie może wziąć udział każdy absolwent wyższej szkoły publicznej lub prywatnej z kraju lub z zagranicy, który obronił pracę dyplomową w 2022 roku.

Na zgłoszenia czekamy do 15 marca 2023 r. Prace wraz z dokumentami, których wykaz znajduje się w Zarządzeniu dotyczącym konkursu należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

Jeśli konkurs, to też nagrody. Pula wynosi aż 10 tys. zł. Za najlepszą pracę doktorancką można otrzymać 5 tys. zł, za pracę magisterską 3 tys. zł, a za licencjacką 2 tys. zł.

Nadesłane prace oceni Komisja Konkursowa złożona m.in. z naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Konkurs jest organizowany po to, aby z nadesłanych prac wyłonić coś, co będzie nowym pomysłem, nowym rozwiązaniem, które można wdrożyć. Dzięki pracom poznajemy również punkt widzenia młodych osób na nasze miasto, a niektórzy z nich znajdują zatrudnienie w miejskich jednostkach organizacyjnych.

Zwycięzców siódmej edycji konkursu poznamy do 31 maja 2023 r.

Top