Prezydent Miasta Suwałk ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej.Termin przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych – 31 maja 2024 r.

Więcej informacji w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Suwałk nr 145 / 2024