Organizatorzy zapraszają uczniów suwalskich szkół do udziału w konkursie filmowym.

Przedmiotem konkursu jest nagranie materiału filmowego (film, animacja, spot społeczny), który będzie:

  • przedstawiał pozytywne wzorce społeczne,
  • promował zdrowy styl życia bez środków uzależniających i psychoaktywnych (np. alkohol, nikotyna, narkotyki i itp.),
  • przedstawiał atrakcyjne sposoby spędzania czasu wolnego,
  • zwracał uwagę na występujące zagrożenia i pokaże sposoby ich unikania,
  • swoistą informacją o możliwościach wyjścia z sytuacji kryzysowej i uzyskania pomocy (od przyjaciół, rodziny, instytucji)

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV – VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej oraz wypełnionej Karty Zgłoszenia na adres: Komenda Miejska Policji, Wydział Prewencji (ul. Pułaskiego 26 16-400 Suwałki) do dnia 15 maja 2024 r.

Szczegóły: www.suwalki.policja.gov.pl

W plikach do pobrania znajduje się karta zgłoszeniowa oraz regulamin konkursu.

Do pobrania:
REGULAMIN KONKURSU XI edycja – 2024
Karta zgłoszenia do pobrania TUTAJ >>