Konkurs dla szkół podstawowych

Konkurs dla szkół podstawowych

Fundacja ku Mądrości  im. Dr Anny Dux  Oddział  w  Suwałkach, (16-400 Suwałki; ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 3) zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym „Polskie Symbole Narodowe – godło, hymn, flaga”.

Konkurs ma na celu kształtowanie postaw patriotycznych, wzbudzenie zainteresowania historią Rzeczypospolitej Polskiej, budowę szacunku wobec Ojczyzny oraz bohaterów i symboli narodowych.

Szczegółowe informacje o Konkursie w Regulaminie poniżej:

REGULAMIN  KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„Polskie Symbole Narodowe – godło, hymn, flaga”

CELE

 1. Najważniejszym celem konkursu jest zainteresowanie uczniów znaczeniem naszych symboli narodowych, a także popularyzacja wiedzy o godle, Mazurku Dąbrowskiego i białoczerwonych barwach, najistotniejszych znakach polskiego państwa. Zwrócenie uwagi na wychowanie patriotyczne i obywatelskie.
 2. Podkreślenie znaczenia symboli narodowych w życiu młodego człowieka.
 3. Stworzenie uzdolnionym plastycznie dzieciom możliwości konfrontacji swoich umiejętności z osiągnięciami rówieśników.

TEMATYKA I UCZESTNICY KONKURSU:

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej o tematyce związanej z symbolami narodowymi: godło Polski, flaga biało – czerwona, hymn „Mazurek Dąbrowskiego”.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej.
 3. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach wiekowych:
 • Uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej
 • Uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej

FORMAT KONKURSU:

 • Format A4, forma płaska, technika dowolna ( malarstwo, grafika, wydzieranka, wyklejanka itp.)
 • Każdy z uczestników może zgłosić na konkurs 1 projekt.
 • Zgłaszane prace plastyczne powinny być opisane na odwrocie: imię i nazwisko autora, klasa, adres szkoły, numer telefonu.

PRZEBIEG I ORGANIZACJA KONKURSU

 1. Prace plastyczne należy przesłać do dnia 15.10.2022r. na adres: Fundacja ku Mądrości im. Dr Anny Dux ODDZIAŁ W SUWAŁKACH, 16-400 Suwałki; ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 3 z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY – SYMBOLE NARODOWE”.
 2. Prace, które nie spełniają zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez komisję konkursową.
 3. Organizator powoła Komisję Konkursową odpowiedzialną za ocenę prac i wyłonienie laureatów. Decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna.

KRYTERIA OCENY PRAC

Przy ocenie prac komisja konkursowa oceni następujące kryteria:

 • Pomysłowość pracy i oryginalność,
 • Estetyka wykonania,
 • Zgodność z tematem i zasadami konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Parafii M. B. Miłosierdzia w Suwałkach.
 2. Uroczyste rozdanie nagród laureatom odbędzie się podczas szkolnych obchodów Święta Niepodległości.
 3. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu.

Źródło: ks. Marek Gryn

Top