Konkurs „BizneSÓWKI

Konkurs „BizneSÓWKI

Do 8 grudnia 2023 r. można przesyłać zgłoszenia do konkursu „BizneSÓWKI – zaPARKuj swój Biznes”, którego organizatorem jest Park Naukowo-Technologiczny w Suwałkach oraz Prezydent Miasta Suwałk. Organizatorzy zapraszają wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w tegorocznej edycji BizneSÓWEK.

Aby przystąpić do konkursu uczestnik powinien opracować i zgłosić pomysł biznesowy poprzez złożenie biznesplanu wraz z formularzem zgłoszeniowym (w tym roku możliwe są zgłoszenia jedynie w kategorii indywidualnej). Wypełniony elektronicznie formularz zgłoszenia wraz z załącznikami oraz właściwymi podpisami składa się w formie papierowej w zamkniętej i opisanej kopercie do siedziby Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. (ul. Innowacyjna 1 lok. 317), z dopiskiem „Konkurs bizneSÓWKI – ZAPARKuj swój biznes” lub w formie elektronicznej na adres e-mail: akademia@park.suwalki.pl Zwycięskie pomysły biznesowe nagrodzone zostaną finansowym wsparciem: 1 miejsce – 7 000 zł; 2 miejsce – 5 000 zł; 3 miejsce – 3 000 zł.

Finał konkursu wraz z prezentacją pomysłów biznesowych przed komisją konkursową odbędzie się 18 grudnia br. w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach. Szczegółowe informacje i regulamin: TUTAJ >>

Top