14 marca odbyła się konferencja prasowa komitetu Polska 2050 Szymona Hołowni Trzeciej Drogi. W spotkaniu wzięli udział wicemarszałek Senatu Maciej Żywno,  posłanka Barbara Okuła, przewodniczący Regionu Podlaskiego Polska 2050 Szymona Hołowni Marek Sakowicz  oraz kandydaci w wyborach samorządowych.

– Cieszę się, że mogę przedstawić kandydatów do wyborów samorządowych z Suwałk, powiatu. Cieszę się, że w większości są to ludzie młodzi, pełni energii i pasji. Mamy kandydatów którzy będą szerzyli przedsiębiorczość, powinniśmy wspierać lokalnych przedsiębiorców, bo są to ważne tematy – powiedziała Barbara Okuła.

– Polska 2050 jest formacją współpracy, nasi kandydaci idą jako kandydaci za mieszkańcami, za ich potrzebami, za potrzebą rozwiązywania określonych problemów, szukając takich rozwiązań, które będą dla naszych mieszkańców najlepsze – powiedział Maciej Żywno.

Na konferencji zostali przedstawieni kandydaci  Trzeciej Drogi Polski 2050 Szymona Hołowni do Sejmiku Województwa Podlaskiego, kandydaci do Rady Powiatu Suwalskiego i kandydatka do Rady Powiatu Sejneńskiego. Obecny był kandydat na Prezydenta Miast Suwałk Karol Korneluk  z komitetu Wspólne Suwałki wspieranego przez Polskę 2050. Kandydaci do Rady Miejskiej Suwałk: Michał Ostaszewski, Elżbieta Kołosza, Kamil Szydłowski, Paweł Malarewicz, Adam Ołowniuk i Sebastian Augustynowicz.

Poruszono temat wyludniania regionu, w ostatnich latach 20 latach z regionu województwa podlaskiego wyjechało ponad 60 tysięcy osób, z danych GUS-u wynika, że ten trend nie tylko się utrzymuje, ale przyśpiesza. Jeżeli nie zaczniemy wprowadzać zmian jak najszybciej, to w niecałe dekady ilość młodzieży i osób w wieku produkcyjnym w regionie spadnie aż o 1/3, przy czym liczba osób po 60 roku życia drastycznie wzrośnie. Nie możemy zmienić tego z dnia na dzień, ale zmiany należy wprowadzać jak najszybciej. Oto kilka pomysłów od których należy zacząć:

  • wsparcie przedsiębiorczości, czyli małych i tych potencjalnych przedsiębiorców, którzy mogą tworzyć miejsca pracy
  • ważnym jest też promowanie pracy zdalnej, w naszym regionie, żeby sprowadzić tych ludzi którzy są podwykonawcami wielkich firm i żeby płacili u nas podatki
  • promowanie atrakcyjności naszego regionu w Polsce, na razie jest to trudna sytuacji związana z Przesmykiem Suwalskim. Należy skupić się też na promowaniu naszego regionu za granicą, nie ma za dużo u nas  turystów zagranicznych, którzy mogliby tu przyjechać i wydawać tu swoje pieniądze
  • można wprowadzić promowanie miast i wsi partnerskich