W piątek 29 marca Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólne Suwałki” na placu Marii Konopnickiej zorganizował konferencję prasową. W spotkaniu udział wzięli: Jacek Niedźwiedzki poseł na sejm, Anna Naszkiewicz radna Sejmiku Województwa Podlaskiego, Karol Korneluk kandydat na prezydenta Suwałk, oraz kandydaci na radnych miejskich. K. Korneluk udowadniał, że pomoc psychologiczna jest niezbędna każdej grupie wiekowej.

– Seniorzy powinni być objęci lepszą opieką geriatryczną i psychologiczną. Ze względu na duże doświadczenie życiowe, powinni mieć większą rolę w wychowaniu dzieci i młodzieży. Osoby czynne zawodowo a szczególnie nauczyciele potrzebują także wsparcia psychologicznego. W szkołach dzieciom i młodzieży należy utworzyć strefę relaksu, która pozytywnie wpłynie na jakość odpoczynku oraz zdrowie uczniów w szkole, pozwoli podnieść samoświadomość w temacie radzenia sobie w trudnych, stresujących i niekomfortowych sytuacjach –  mówił K. Korneluk