Koncert pamięci Anny Andruszkiewicz z Wiżajn

Koncert pamięci Anny Andruszkiewicz z Wiżajn
13 sierpnia w Galerii Strumiłło – Maćkowa Ruda 17 odbył się koncert pieśni ludowych poświęcony twórczości najwybitniejszej śpiewaczki Suwalszczyzny śp. Anny Andruszkiewicz z Wiżajn, która w tym roku obchodziłaby swoje 100 urodziny. Koncert zatytułowany „Pieśni o życiu” jest formą prezentacji części dorobku kulturowego, zgromadzonych pieśni przez mistrzynię Annę Andruszkiewicz przekazanych swojej najstarszej uczennicy Urszuli Kalinowskiej. Urszula z zapałem i pasją poświęca się kultywowaniu śpiewu tradycyjnego i przekazuje te wyjątkowe melodie dalej. Pięknym i autentycznym tego przykładem był koncert zespołu „KALINA” którego liderką i instruktorką jest Urszula Kalinowska.

Zespół tworzy pięć śpiewaczek: Beata Trykoszko, Ewa Krzyżewska, Ewelina Szymanowska, Kamila Taraszkiewicz-Lewoc i Urszula Kalinowska. Należy dodać, że większość z nich ma wpisane w swój życiorys sukcesy na polu muzycznym. „Pieśni o życiu” jest to projekt opiewający w 20 wyjątkowych pieśni ułożonych w schemat etapów z życia kobiet – naszych przodkiń. Pieśni ułożone są w swego rodzaju opowieść począwszy od dzieciństwa po macierzyństwo. Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała pieśni: sierocych, panieńskich, przedślubnych, tęsknych, wojackich, ballad – opowieści epickich – mówiących o nieszczęśliwej miłości, pieśni weselnych, pieśni mężatki oraz matczynych kołysanek. Wszystko łączące się w spójną całość. W ten sposób zespół wyśpiewał zataczające się koło życia.

Źródło: Urszula Kalinowska

Top