Komiks „Obława augustowska” wyróżniony

Komiks „Obława augustowska” wyróżniony

Specjalne wyróżnienie IPN dla Aresztu Śledczego w Suwałkach za komiks przedstawiający historię Obławy Augustowskiej, który został zgłoszony do konkursu „Epizody z historii najnowszej Polski w komiksie”, organizowanym przez Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki Przystanek Historia w Warszawie.

13 czerwca 2015 r. już po raz piąty w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki Przystanek Historia odbył się Festiwal Komiksów Historycznych.
Festiwal tradycyjnie otworzył nestor polskich twórców komiksowych Henryk Chmielewski, czyli słynny Papcio Chmiel. Wręczone zostały nagrody dla laureatów III edycji konkursu „Epizody z historii najnowszej Polski w komiksie”. Z pośród 370 prac zgłoszonych do konkursu prac, komisja konkursowa przyznała specjalne wyróżnienie osadzonemu z Aresztu Śledczego w Suwałkach za pracę pt. „Zabrane życia 1945 – Obława Augustowska”, wykonaną pod opieką por. Sławomira Rafalskiego.

Nagrodzone i wyróżnione prace będzie można oglądać przy w Centrum Edukacyjnym IPN w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 21/25 do końca czerwca br.
Konkurs polegał na wykonaniu komiksu przedstawiającego epizod, rozgrywający się na tle wydarzeń ważnych dla dziejów polskiego społeczeństwa, w którym bierze udział realny lub fikcyjny bohater. Zakres historyczny pracy obejmował okres od 1918 r. do 1989 r.
Obława Augustowska była operacją przeprowadzoną w lipcu 1945 roku przez oddziały Armii Czerwonej (NKWD) oraz wydzielonymi oddziałami LWP i UB. Miała ona na celu rozbicie i likwidację oddziałów podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego w rejonie Suwałk i Augustowa. Oddziały radzieckie otaczały tamtejsze wsie, aresztując ich mieszkańców podejrzanych o kontakty z partyzantką niepodległościową. Zatrzymano ponad 7 tys. osób, które więziono w ponad pięćdziesięciu miejscach. Część z nich po przesłuchaniach wróciła do domu. Około 600 osób zostało wywiezionych w nieznanym kierunku i wszelki ślad po nich zaginął. Obława Augustowska nazywana jest niekiedy „Małym Katyniem”.
Wyróżniona praca przedstawia zarówno przebieg wydarzeń z lipca 1945 r., jak również tło historyczne tamtych wydarzeń  oraz całą historię śledztwa obejmującą zarówno okres PRL-u i działania Obywatelskiego Komitetu Poszukiwań Mieszkańców Suwalszczyzny Zaginionych w Lipcu 1945 roku, jak i starania Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku w wyjaśnieniu tej zbrodni. W pracy wykorzystano materiały udostępnione przez IPN w Białymstoku.

 

tekst i zdjęcia por. Michał Chrościelewski

Top