Kolejny suwalski Ogród z 40-letnią tradycją

Kolejny suwalski Ogród z 40-letnią tradycją

W trzecią sobotę sierpnia działkowcy skupieni w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Malinka” zebrali się by świętować jubileusz 4 dekad jego funkcjonowania. W gronie uczestników znaleźli się użytkownicy gruntów ROD w różnym wieku, począwszy od seniorów, na kilkulatkach kończąc, przyjaciele działkowców i zaproszeni goście.

Otwierając spotkanie prezes Ogrodu Jan Wiszniewski przywitał prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Zdzisława Przełomca, a także prezesa Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD w Białymstoku Andrzeja Bojko oraz prezesów sąsiadujących z „Malwą” ogrodów: Pawła Podleśnego z „Jaćwingów” i Mirosława Hartunga z „Borówki”.

Prezes J. Wiszniewski pogratulował i podziękował założycielom ogrodu oraz wszystkim którzy nim zarządzali na przestrzeni minionych lat. Słowa uznania skierował do suwalskiego samorządu, dziękując za przyznawane ogrodom dotacje oraz sprawne zrealizowanie wygranych projektów Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego, które dotyczyły budowy dróg dojazdowych, ścieżek pieszo-rowerowych, parkingów oraz pętli autobusowej umożliwiającej dojazdy linii autobusowej do wszystkich trzech ogrodów przy ul. Wyszyńskiego.

Podczas uroczystości wręczono szereg odznaczeń „Za zasługi dla ROD” oraz odznak „Zasłużony Działkowiec”. Kolejne osoby wyróżniono ponadto nagrodami i wyróżnieniami dla działkowców najbardziej zaangażowanych w pielęgnację własnych ogródków oraz pracę na rzecz wspólnoty ogrodowej. Wśród upominków były poradniki i albumy, sekatory oraz budki lęgowe dla ptaków – które cieszyły się największym zainteresowaniem.

Na wszystkich czekał poczęstunek i koncert zespołu muzycznego KEYS, a najmłodsi uczestnicy mogli wziąć udział w licznych konkursach i zabawach z nagrodami.

Dziękując za skierowane do samorządu zaproszenie na jubileusz prezydent Miasta Cz. Renkiewicz stwierdził, że ogrody są ostoją ciszy, spokoju oraz miejscem przebywania wśród bliskich i w kontakcie z przyrodą. Wyraził zadowolenie z upiększania miasta i startach w konkursie „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony”. Życzył satysfakcji z upraw oraz dobrych plonów.

ROD „Malinka” powstał 26 maja 1983 r. Zajmuje obszar 10,6 ha, na którym znajdują się 293 działki. Pierwszym prezesem ROD był Jan Tyczkowski, po nim zasobem kierował Ryszard Widzicki, a następnie Daniel Paciukanis, Witold Szczodroński oraz Jan Wiszniewski (aktualnie).

Top