Kolejne zmiany na przejściach

Kolejne zmiany na przejściach

Miasto Suwałki pozyskało ponad 400 000 zł dofinansowania z Unii Europejskiej na projekt wart ponad 0,5 mln zł. Dzięki środkom w 2023 roku wykonane zostaną prace związane z poprawą bezpieczeństwa na kolejnych przejściach dla pieszych.

– W ostatnich dniach ukazała się lista projektów, które otrzymają dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Infrastruktura  Środowisko. Całkowity koszt naszego projektu to  521 625 zł. Przyznane nam dofinansowanie to 425 524,45 zł – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk – Cieszę się, że nasz wniosek złożony do Centrum Unijnych Projektów Transportowych o dofinansowanie uzyskał akceptację. Jest to kolejna inwestycja, którą zrealizujemy w celu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych – dodaje Prezydent Suwałk.

Będą to następujące zadania:

  • oznakowanie poziome grubowarstwowe 19 przejść dla pieszych na tle czerwonym w następujących lokalizacjach:

ul. T. Kościuszki przy II LO (klasa drogi G), ilość przejść: 1,
ul. A. Mickiewicza przy I LO (klasa drogi Z), ilość przejść: 1,
ul. K. Hamerszmita przy SP nr 9 (klasa drogi L), ilość przejść: 1,
ul. Kamedulska przy Żłobku Miejskim (klasa drogi L), ilość przejść: 1,
ul. Wojska Polskiego przy SP nr 4 (klasa drogi Z), ilość przejść: 1,
ul. T. Noniewicza przy ZS nr 1 (klasa drogi L), ilość przejść: 1,
ul. W. Andersa przy Żłobku Miejskim (klasa drogi L), ilość przejść: 1,
ul. A. Wierusza-Kowalskiego przy Przedszkolu nr 6 (klasa drogi L) ilość przejść: 1,
ul. Szpitalna (klasa drogi Z) i ul. Daszyńskiego przy SP nr 11 (klasa drogi L), ilość przejść: 2,
ul. Szpitalna (klasa drogi Z) i ul. Legionów przy SP nr 11 (klasa drogi L), ilość przejść: 2,
ul. gen. W. Sikorskiego przy ZS nr 6 (klasa drogi G), ilość przejść: 2,
ul. Ogrodowa przy ZS Centrum Kształcenia Rolniczego (klasa drogi L), ilość przejść: 1,
ul. Przytorowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (klasa drogi Z), ilość przejść: 1,
ul. T. Noniewicza (klasa drogi L) i ul. Ciesielska przy Państwowej Uczelni Zawodowej  (droga klasy L), ilość przejść: 3.

  • opracowanie dokumentacji technicznej i montaż azylu dla pieszych na ul. A. Mickiewicza naprzeciw I LO w Suwałkach.
  • montaż sygnalizatorów wibracyjnych na 14 przejściach dla pieszych na drogach mających status dróg publicznych w następujących lokalizacjach:

skrzyżowanie ulic T. Kościuszki – A. Mickiewicza – Waryńskiego, ilość przejść: 4.
skrzyżowanie ulic T. Kościuszki – Plac marsz. J. Piłsudskiego, ilość przejść: 3.
skrzyżowanie ulic T. Noniewicza – Sejneńska, ilość przejść: 3.
skrzyżowanie ulic Utrata – gen. J. Dwernickiego – gen. Z. Podhorskiego – Kolejowa, ilość przejść: 4.

  • zakup mobilnego miasteczka rowerowego, czyli kompleksu obiektów przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego, praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych, do nauki jazdy na rowerze i przeprowadzania egzaminu na kartę rowerową. Miasteczko będzie znajdowało się na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 66.
Top