Kolejne Orły „Wprost” województwa podlaskiego rozdane

Kolejne Orły „Wprost” województwa podlaskiego rozdane

4 maja w stolicy województwa zostali uhonorowani samorządowcy, którzy wyjątkowo skutecznie wykorzystywali i wykorzystują środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej oraz regionalni przedsiębiorcy i osobistości kultury, którzy przyczynili się do rozwoju województwa podlaskiego.

Galę Orłów „Wprost” 2022 swoją obecnością uhonorowali: Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Lech Kołakowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Michał Wiśniewski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Wśród wyróżnionych tytułem znaleźli się m.in.: Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, MLEKOVITA, klub siatkarski MKS Ślepsk Malow Suwałki oraz samorządy miejskie i gminne m.in.: Augustowa, Gib, Grajewa, Suwałk i Tykocina.

Odbierając Orła WPROST prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz powiedział:

– Otrzymane wyróżnienie dedykuję mieszkańcom miasta, którzy nas inspirują i wspierają, ale także wyrażają krytyczne opinie. Wszystkie głosy są ważne i powodują, że samorząd musi być czujny. Krytyka potrafi sprowadzić na ziemię i mobilizuje do wprowadzania korekt i zmian. Cieszę się z pozyskiwanych środków na inwestycje w infrastrukturze drogowej oraz na projekty kulturalne i sportowe. Dobrze, że mamy osoby, które nas wspierają na zewnątrz oraz współpracowników prawidłowo przygotowujących wnioski inwestycyjne.

Orła „Wprost” odebrał też prezes Ślepska Malow Wojciech Winnik za stały rozwój klubu, podnoszenie poziomu organizacyjnego, promocję Suwałk i regionu na arenie ogólnopolskiej i upowszechnianie siatkówki w lokalnym środowisku.

Orły Wprost – to nagrody dla firm, samorządów, wybitnych osobowości regionów oraz przedstawicieli nauki, medycyny i działaczy społecznych – za szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu oraz kraju. Dorocznie wyróżniane są osoby, które na co dzień dbają o kraj, nie tylko w wielkich dziełach i czynach, ale także w codziennych działaniach lokalnych społeczności. Symbolem wyróżnienia jest godło Państwa Polskiego – wizerunek Orła Białego – które wisiało w siedzibie Prezydenta i Rządu II RP od roku 1945 w Londynie.

Top