W piątek 29 września obradowała Młodzieżowa Rada Miasta. Było to pierwsze posiedzenie nowo wybranego grona radnych V kadencji, które stanowią przedstawiciele szkół średnich z terenu miasta, a więc: I LO, II LO, III LO, Zespołu Szkół nr 4, Zespołu Szkół nr 6, ZST oraz  Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego.

Podczas posiedzenia nowo wybrani radni złożyli ślubowanie, wybrali ze swego grona przewodniczącego Rady Miasta oraz jego zastępców i sekretarza. Ponadto uczniowie, którzy odeszli ze szkół średnich wraz z zakończeniem kadencji, otrzymali pamiątkowe dyplomy podpisane przez prezydenta Miasta Suwałk oraz przewodniczącego Rady Miejskiej.

W piątkowym spotkaniu uczestniczyli: zastępca prezydenta Miasta Grzegorz Krysa, skarbnik Miasta Anna Cyran, radny Zbigniew Roman De-Mezer i przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec oraz opiekun Rady Marcin Szypulski. Goście podzielili się wrażeniami z pracy w samorządzie oraz życzyli nowej Radzie skutecznych działań i satysfakcji.

Nowym przewodniczącym Rady został Wiktor Wasilewski (III LO), zaś na jego zastępców wybrano Miłosza Berezeckiego (II LO) i Igora Barmutę, zaś na funkcję sekretarza powołano Annę Kaszubę (I LO).

Dziękując za dokonany wybór, nowy przewodniczący poinformował, że zawiadomienie o terminie najbliższej sesji oraz miejscu posiedzenia wraz z porządkiem obrad  zostaną dostarczone radnym w okresie poprzedzającym spotkanie. Ponadto dodał, że wszystkie materiały związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta dostępne są na profilu Instagramowym oraz na stronie Urzędu Miasta w zakładce Młodzieżowa Rada Miasta Suwałki.