Na placu Marii Konopnickiej 2 kwietnia odbyła się konferencja prasowa kobiet z komitetu wyborczego wyborców Razem dla Suwałk – Czesław Renkiewicz pod hasłem „Wspieramy Suwalskie kobiety i ich rodziny”.

Kandydatki na radne Rady Miejskiej zwróciły uwagę na niedocenianie roli kobiet w życiu społecznym. Mówiły, że bardzo potrzebny w naszym mieście jest czwarty żłobek,  po to by zaktywizować zawodowo młode mamy. Chcą wdrożenia programu „Aktywne ferie i wakacje”, zakładającego stworzenie oferty półkolonii dla dzieci w wieku 7-12 lat we wszystkich jednostkach kultury oraz szkołach podstawowych, atrakcyjnych programowo i cenowo, adresowanych do posiadaczy Suwalskiej Karty Mieszkańca. Bardzo ważna jest też profilaktyka zdrowotna kobiet, bezproblemowy dostęp do ginekologa, badań USG i mammograficznych. Bardzo ważne jest też wsparcie psychologiczne pań.