KM Policji w Suwałkach zaprasza do udziału w konkursie plastyczny „Moje bezpieczne ferie zimowe 2023”

KM Policji w Suwałkach zaprasza do udziału w konkursie plastyczny „Moje bezpieczne ferie zimowe 2023”

Komenda Miejska Policji w Suwałkach ogłasza konkurs plastyczny „Moje bezpieczne ferie zimowe 2023”. Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do wykonania pracy plastycznej, dotyczącej bezpiecznych zachowań, szczególnie podczas zabawy na śniegu i lodowisku, ale także aktywnego spędzania czasu wolnego w okresie ferii zimowych. Prace konkursowe należy dostarczyć do suwalskiej Policji, do dnia 5 lutego 2023 roku.

Komenda Miejska Policji w Suwałkach wraz partnerami konkursu Wojewódzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Szelment oraz Starostwem Powiatowym w Suwałkach ogłasza konkurs plastyczny „Moje bezpieczne ferie zimowe 2023”. Prace konkursowe mogą zostać wykonane dowolną techniką rysunkową, malarską lub fotograficzną, pozwalającą na utrwalenie obrazu na arkuszu format A4 lub A3. Mogą być również przygotowane przy użyciu programów komputerowych. Dozwolone jest łączenie różnych technik w jednej pracy. Do każdej z nich należy dołączyć Kartę Zgłoszeniową, stanowiącą załącznik do Regulaminu, wypełnioną przez rodzica/opiekuna prawnego. Celem konkursu jest promowanie bezpiecznych zachowań, szczególnie podczas zabawy na śniegu i lodowisku, ale także aktywnego spędzania czasu wolnego w okresie ferii zimowych. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, klas I-VIII.  Prace konkursowe wraz z dołączoną Kartą Zgłoszeniową należy dostarczyć do Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, ulica Pułaskiego 26 w Suwałkach, do dnia 5 lutego 2023 roku .
Więcej informacji w Regulaminie Konkursu Plastycznego „Moje bezpieczne ferie zimowe 2023”, znajdującym się na stronie http://suwalki.policja.gov.pl/.

Źródło: KMP Suwałki

Top