W czwartek (1 lutego) Stowarzyszenie „Pełnia”, zainaugurowało  działalność Klubu Seniora na Osiedlu Północ przy ul. Chopina 6A. W wydarzeniu uczestniczył  prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

– Działalność klubu jest możliwa dzięki dotacji ze strony Miasta Suwałki. Cieszę się, że prowadzone jest przez Stowarzyszenie pracujące na rzecz suwalskich seniorów. Takie miejsca jak Domy Seniora będą odgrywały coraz istotniejszą rolę w życiu naszego miasta. Wstępne dane pokazują, że w całym 2023 roku urodziło się 487 dzieci. Zmarło z kolei  614 osób – mówił prezydent Suwałk Cz. Renkiewicz.

Klub funkcjonować będzie 5 dni w tygodniu, po 4 godziny dziennie, a w swoich programie zawrze różnorodne działania kulturalne i artystyczne prowadzone przez doświadczonych instruktorów, szereg działań z zakresu edukacji zdrowotnej w tym spotkania z psychologiem, zajęcia sportowo – rekreacyjne, działania zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu oraz wzmacniające integrację międzypokoleniową.