Stowarzyszenie  im. Ks. Jerzego Popiełuszki prowadzące Klub Seniora „Dobry Czas” przy  ulicy Jana Pawła II 3, otrzymało na jego działalność  dofinansowanie  z budżetu Miasta Suwałk.

To ostatni suwalski klub seniora z czterech prowadzonych przez stowarzyszenia, który otrzymał pieniądze z naszego samorządu.

Łącznie w Suwałkach działa sześć klubów seniora.

– Stowarzyszenie „Pełnia”, poprowadzi Klub Seniora na Osiedlu Północ przy ul. F. Chopina 6A.

– Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach poprowadzi Klub Seniora  przy ul. Ciesielskiej 15.

– Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach poprowadzi Klub Seniora przy ul. kard. S. Wyszyńskiego 3.

– Stowarzyszenie Seniorzy z Pasją HORYZONT poprowadzi Klub Seniora przy ul. T. Kościuszki 71.

– Stowarzyszenie  im. Ks. Jerzego Popiełuszki prowadzi Klub Seniora „Dobry Czas” przy  ulicy Jana Pawła II 3.

– Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie prowadzi Klub „Senior+” przy ul. Zastawie 38.

Obecnie mamy w Suwałkach ponad 16 tysięcy osób w wieku 60+. Kluby seniora to miejsca, do którego seniorzy mogą przyjść, spędzić dobrze czas, brać udział w zajęciach, warsztatach i integracji. Kluby funkcjonują 5 dni w tygodniu, po 4 godziny dziennie, a w swoich programach zawierają różnorodne działania kulturalne i artystyczne prowadzone przez doświadczonych instruktorów, szereg działań z zakresu edukacji zdrowotnej w tym spotkania z psychologiem, zajęcia sportowo-rekreacyjne, działania zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu oraz wzmacniające integrację międzypokoleniową.