Na szóstą już kawiarenkę obywatelską pt. „(Nie)pełnosprawne Suwałki” zaprasza wszystkich zainteresowanych w środę 17 czerwca, na godzinę 17.00 do Restauracji „Na Starówce” przy ul. Chłodnej 2 Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT. Spotkanie jest częścią projektu „Razem dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w partnerstwie z Miastem Suwałki.

Tym razem uczestnicy debaty spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy „Suwałki to dobre miejsce do życia dla osób z niepełnosprawnością”. W dyskusji wezmą udział przedstawiciele środowiska osób z niepełnosprawnością, reprezentanci władz samorządowych, eksperci i osoby działające na rzecz realizacji praw osób z niepełnosprawnością. Każdy uczestnik będzie mógł też wyrazić swoje zdanie, odnosząc się do wypowiedzi innych i przedstawiając własne argumenty.

Wśród prelegentów znajdą się: Ewa Beata Sidorek, Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk; Urszula Duda z Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka”, prowadzonej przez Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów; Wiesława Giczewska z Suwalskiego Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej; Grzegorz Roszkowski reprezentujący Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących Polskiego Związku Głuchych w Suwałkach; Wiesława Kwaterska ze Stowarzyszenia Integracji Społecznej ALTERNATYWA, Środowiskowy Dom Samopomocy; Tomasz Sawicki ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Przedsiębiorczości „Jasne Życie”; Honorata Rudnik, Przewodnicząca Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach i
Krystyna Wasilewska z Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podlaski Koło Terenowe w Suwałkach.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Razem dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w partnerstwie z Miastem Suwałki.