Ogłoszenia miejskie

Prezydent Miasta Suwałk

30 lipca 2015
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką o numerze geod. 11816/1 o powierzchni 0,0065 ha, stanowiącej własność Miasta Suwałk, położonej w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 18. Nieruchomość zabudowana jest pawilonem handlowym o powierzchni użytkowej 42 m2,...

Prezydent Miasta Suwałk

28 lipca 2015
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r, poz. 267 ze zm.), w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997...

Ogłoszenie

27 lipca 2015
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego za Rodzinnym Ogrodem Działkowym imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach. Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych i garażu na okres do 3 lat

24 lipca 2015
Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych i garażu, położonych w Suwałkach przy ulicy: Tadeusza Kościuszki 78 B o powierzchni użytkowej 31,49 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu...

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości

24 lipca 2015
  PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 782) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 lipca 2015 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego...

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu

24 lipca 2015
  PREZYDENT MIASTA SUWAŁK odstępuje od przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na cele rekreacyjne nieruchomości ozn. nr geod: 33950, 33951, 33952, 33953, 33959, 33961, 33962, 33954, 33955, 33963, 33956, 33964, 33968, 33957, 33958, 33965, 32935, 33966, cz....

Ogłoszenie o wywieszeniu

23 lipca 2015
  Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r., poz. 782, 985) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 lipca...

O B W I E S Z C Z E N I E

22 lipca 2015
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. KPA (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3...

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

21 lipca 2015
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk: oznaczona numerem 35235 o powierzchni 0,0754 ha, położona w Suwałkach przy ul. Jagiełły. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej. Szczegółowe warunki...

INFORMACJA

21 lipca 2015
Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia...

Informacja o wywieszeniu wykazu - przetarg dzierżawa

17 lipca 2015
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r., poz. 782 ) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 lipca 2015...

O B W I E S Z C Z E N I E

17 lipca 2015
Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § 1 i art. 61...

Informacja o wywieszeniu wykazu

13 lipca 2015
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 782) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 lipca 2015 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego...

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg

13 lipca 2015
Prezydent  Miasta Suwałk ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych  z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.  Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa. działki ozn. nr geod:  33950, 33951, 33952, 33953, 33959, 33961, 33962, 33954, 33955,...

Bezpłatne kursy

10 lipca 2015
Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach Prowadzi nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych

Informacja o wywieszeniu wykazu

08 lipca 2015
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 782) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 lipca 2015 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego...

Urząd Miasta Suwałki

03 lipca 2015
Ruszyła rekrutacja do systemu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo. WSCHODNI SZLAK ROWEROWY GREEN VELO taką nazwę nosi budowany właśnie szlak rowerowy poprowadzony przez pięć województw Polskich wschodniej. Szlak będzie przebiegał przez Suwałki następującymi ulicami: Reja, Tysiąclecia...

Urząd Miasta Suwałki

03 lipca 2015
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 782) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 czerwca 2015 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego...

Urząd Miasta Suwałki

03 lipca 2015
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 782) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 czerwca 2015 r....

Urząd Miasta Suwałki

03 lipca 2015
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki. 1)   działki ozn. nr geod: 344/2, 344/3, 345/2, cz. 346/2, cz. 347/2, cz....