„Poznajemy Podlaskie” to przedsięwzięcie mające na celu udzielenie wsparcia finansowego przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną szkołom podstawowym z województwa podlaskiego na organizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych po województwie podlaskim. Dofinansowanie otrzymają suwalskie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Piłsudskiej, Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. K. A. Hamerszmita, Szkoła Podstawowa nr 6 im. A. Kujałowicz, Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich, Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. W. Urbanowicza. Wysokość wsparcia finansowego w przypadku większości szkół wyniesie 7500 zł.  Realizacja przedsięwzięcia umożliwi dzieciom i młodzieży poznanie atrakcji turystycznych województwa podlaskiego oraz pośrednio wesprze podlaskich przedsiębiorców z branży turystycznej.