Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz ogłosił ósmy już nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Wnioski można składać do 15 maja. Suwalskie ROD otrzymają 100 tys. zł dofinansowania. Pieniądze będą przeznaczone na budowę lub modernizację infrastruktury służącej wszystkim użytkownikom działek. Dotąd przez 7 lat udało się wesprzeć 51 projektów na kwotę 520 620 zł. Jakie to były projekty? Między innymi budowa i modernizacja alejek ogrodowych, remont i budowa ogrodzeń, remonty i modernizacja świetlic lub wiat do spotkań. Budowa lub modernizacja sieci nawadniająco-wodociągowej. Dofinansowanie może być udzielane do wysokości 50% nakładów na dane zadanie inwestycyjne. Wnioski złożone przez Rodzinne Ogrody Działkowe rozpatruje specjalnie powołana do tego komisja.