Zakończył się proces 12 osób oskarżonych przez Prokuraturę  Okręgowa w Suwałkach o udział w zorganizowanej grupie przestępczej przemycającej narkotyki, która działała na terenie Polski oraz na terenie Hiszpanii i Szwecji. W Polsce grupa działała przede wszystkim w Suwałkach, Ełku i Nowej Wsi Ełckiej. Oskarżeni otrzymali kary od 10 do 2 lat pozbawienia wolności.

Dwóch mężczyzn oskarżono o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, a dziesięć pozostałych osób, w tym dwie kobiety,  o udział w tej grupie. Grupa zajmowała się sprowadzaniem znacznych ilości narkotyków w postaci marihuany i haszyszu z Hiszpanii do Polski, a potem wywożeniem ich do Szwecji. Oskarżonymi były osoby w wieku od 23 go 47 lat. Członkowie grupy zostali oskarżeni o przewiezienie w okresie od  połowy 2019 r. do początku 2021 r. około 380 kg marihuany i haszyszu.

Narkotyki były sprowadzane na dwa sposoby. Pierwszy polegał na ukrywaniu narkotyków w lodówkach lub zamrażarkach i przewożeniu ich za pośrednictwem firm transportowych z Hiszpanii do Polski. Potem lodówki były przepakowywane do innych pojazdów, celem transportu do portów, a stamtąd płynęły promem do Szwecji. Narkotyki były też przesyłane w paczkach kurierskich z Hiszpanii do Suwałk i do Nowej Wsi Ełckiej. Potem w jednym z garaży w Ełku narkotyki były ukrywane w lodówkach i wysyłane za pośrednictwem firm przewozowych do Szwecji.

W lipcu 2023 roku zapadł przed Sądem Okręgowym w Suwałkach pierwszy wyrok w tej sprawie wobec 5 oskarżonych, w wyniku dobrowolnego poddania się karze. Wówczas wyrok dotyczył osób, których rola była mniejsza lub, którzy w toku śledztwa ujawnili istotne okoliczności swoich przestępstw. Wtedy skazano pięć osób na kary pozbawienia wolności od  2 do 5 lat, przy czym w czterech przypadkach wykonanie kary zawieszono na okres próby trwający od 5 do nawet 10 lat.

19 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Suwałkach wydał wyrok wobec pozostałych  7 oskarżonych. Dwóch mężczyzn oskarżonych o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zostało skazanych na kary łączne po 10 lat pozbawienia wolności i grzywny po 40.000 zł. Sąd orzekł również przepadek korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa w kwocie 1,3 mln zł od pierwszego, a 1,5 mln zł od drugiego z oskarżonych.

Pozostałym oskarżonym wymierzono kary łączne: 6 lat pozbawienia wolności (2 oskarżonych), 5 lat pozbawienia wolności (1 oskarżony), a także 3 lata pozbawienia wolności i 6 miesięcy pozbawienia wolności (1 oskarżony) oraz 2 lata i 8 miesięcy pozbawienia wolności (1 oskarżony). Ponadto wymierzono im grzywny i nawiązki na cele związane z zapobieganiem i zwalczaniem narkomanii.

Wyrok nie jest prawomocny.

źródło: Prokuratura Okręgowa w Suwałkach