Karmniki dla ptaków

Karmniki dla ptaków
W najbliższy piątek (9 grudnia), o godzinie 8.00 w Sali 26 suwalskiego Urzędu Miejskiego, będą rozdawane karmniki dla ptaków. Tradycyjnie – jak co roku – zapraszamy chętnych Suwalczan po odbiór przedmiotu.

By otrzymać karmnik należy spełnić dwa warunki. Pierwszy – należy wpisać się na listę, na której widniał będzie adres nieruchomości, gdzie zostanie umieszczony karmnik dla ptaka. Drugi warunek – jeden mieszkaniec może otrzymać tylko i wyłącznie jeden karmnik.

Liczba karmników jest ograniczona. Obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”. Karmniki dla ptaków wykonali uczniowie z Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach.
Top