Do 30 maja można zgłaszać kandydatów do nagrody Włócznia Jaćwingów za rok 2014. Nagroda jest indywidualna lub zespołowa, przyznawana osobom fizycznym, prawnym i innym podmiotom działającym na rzecz Miasta Suwałk we wszystkich dziedzinach życia publicznego.

Nowością jest to, że nagrodę otrzyma przynajmniej jeden przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie Suwałk, którego własne produkty lub usługi cieszą się uznaniem konsumentów.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać osoby fizyczne, organizacje i instytucje społeczne, kulturalne, sportowe, gospodarcze i inne podmioty. Szczegóły dotyczące przyznania nagrody określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk, które można znaleźć na stronie www.um.suwalki.pl

Gala wręczenia nagród Włócznia Jaćwingów odbędzie się w sierpniu w Suwalskim Ośrodku Kultury w trakcie trwania Dni Suwałk.