Kaliskie obchody Roku Marii Konopnickiej

Kaliskie obchody Roku Marii Konopnickiej

Na zaproszenie władz samorządowych Kalisza – do najstarszego miasta w Polsce i drugiego co do wielkości z miast Wielkopolski – udała się delegacja z Suwałk. Okazją do wspólnego spotkania były Dni Miasta oraz 740 rocznica odnowienia i uroczystego potwierdzenia nadania Kaliszowi praw miejskich. Uroczystości zostały wzbogacone o elementy dotyczące obchodów Roku Marii Konopnickiej, która była mieszkanką także tego miasta.

10 czerwca w Auli Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza im. prof. Jerzego Rubińskiego w Poznaniu odbyto uroczystą sesję Rady Miejskiej Kalisza. Wraz z władzami miasta zebrało się blisko pół tysiąca gości. Uroczystość wypełnił koncert muzyczny, wystąpienia samorządowców oraz lokalnych parlamentarzystów, a także wręczenia tytułów, odznaczeń i nagród dla osób zasłużonych dla miasta w różnych dziedzinach życia kulturalnego, społecznego i biznesowego.

Przedstawiciele suwalskiego samorządu w osobach zastępcy Romana Rynkowskiego oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Zdzisława Przełomca wręczyli prezydentowi Kalisza Krystianowi Kinastowskiemu i przewodniczącemu kaliskiej Rady Miejskiej Tadeuszowi Skarżyńskiemu kopię aktu chrztu sporządzonego 23 września 1842 r. Suwalska delegacja przybliżyła gospodarzom związki jakie łączyły miasto Suwałki z postacią M. Konopnickiej, która w grodzie nad Czarną Hańczą spędziła pierwsze 7 lat życia. Tu w rodzinie Wasiłowskich przyszła na świat, została ochrzczona oraz wychowywała się w domu przy ul. Warszawskiej (dziś ul. T. Kościuszki 31). Do lat dzieciństwa poetka wracała w utworach „Anusia” i „Z cmentarzy”. Samorządowcy przypomnieli kaliszanom o licznych miejscach w Suwałkach dedykowanych słynnej poetce i pisarce, typu: I Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej, Biblioteka Publiczna MK, Muzeum MK, Szkoła Podstawowa MK, Przedszkole MK, Plac MK, oraz pomnik, ławka i figurki 11 krasnoludków rozmieszczonych w przestrzeni miejskiej.

W roku bieżącym, przyjętym przez Radę Miejską jako Rok Marii Konopnickiej w Suwałkach już odbyły się niektóre wydarzenia, jak Zjazd Rodziny Konopnickiej, a kolejne pojawiać się będą z pewną częstotliwością. Będą to wykłady naukowe i spotkania ze znawcami twórczości i biografii poetki, wystawy, konkursy, gry terenowe i planszowe, akcje czytania dzieciom, spotkania teatralno-muzyczne i warsztaty, promocja tomu poezji „Ta ziemia” i śpiewnika dla dzieci oraz będzie miało miejsce odgrywanie Roty z wieży ratuszowej.

Historia 13-letniego pobytu M. Konopnickiej w Kaliszu to m.in. czas w którym przyszła wybitna polska pisarka wyszła za mąż za zubożałego ziemianina Jarosława Konopnickiego. To w jego rodzinnym majątku, mając do czynienia z okazałym księgozbiorem klasyków niemieckich i francuskich nabyła pasję czytania. Przełożyło się to z czasem w olbrzymią skłonność do zgłębiania wiedzy i wyobraźni, a także nauki języków obcych, których opanowała aż sześć. Z Kalisza Konopnicka przeniosła się do Bronowa, następnie do Gusina i wreszcie do Warszawy. Odbywała szereg podróży krajowych i zagranicznych m.in. do: Zakopanego i Krakowa a także do Wiednia, Drezna, Wenecji i Monachium. Zmarła we Lwowie w 1910 r. i została pochowana na cmentarzu Łyczakowskim w Panteonie Wielkich Lwowian.

Kalisz to drugi co do wielkości ośrodek województwa wielkopolskiego, historyczna stolica Wielkopolski i stolica Kaliskiego. Leży na Nizinie Południowowielkopolskiej i jest największym miastem w tym makroregionie fizycznogeograficznym. To byłe miasto wojewódzkie, aktualnie o liczebności niespełna 100 mieszkańców. Stanowi ważny ośrodek kulturalny, w którym działają teatry, muzea, filharmonia oraz galerie sztuki. W mieście organizowane są festiwale, m.in. Kaliskie Spotkania Teatralne (od 1961 r.) i Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych (od 1974 r.). Według wielu  źródeł Kalisz uważany jest za najstarsze polskie miasto.

Top