Zaczęło się głosowanie na projekty zgłoszone przez mieszkańców do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2016.

Na Suwalski Budżet Obywatelski w 2016 roku, tak jak w 2015 roku, przeznaczone są 2 miliony złotych. Kwota, podobnie jak w roku ubiegłym, została podzielona na dwie części: 1,4, miliona złotych (duże projekty o wartości od 100 do 700 tysięcy złotych) i 0,6 miliona złotych (małe projekty o wartości do 100 tysięcy złotych).

Na karcie do głosowania znalazło się 10 projektów „małych” i 15 projektów „dużych”. Ze względów formalno-prawnych 9 projektów zostało odrzuconych. Opis wszystkich projektów wraz z uzasadnieniem znajduje się TUTAJ.

 

Głosować możemy w dniach 4-18 listopada 2015 roku. Głosować może każdy, kto stale zamieszkuje w Suwałkach.

Urny do głosowania będą umieszczone:

  • w Urzędzie Miejskim, przy ul. Mickiewicza 1 (od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-18.00),
  • w Aquaparku (codziennie, w godz. 6.00-22.00).

Głosować będzie można również w formie elektronicznej na stronie urzędu.

Zagłosować można poprzez wybranie maksymalnie łącznie dwóch projektów z listy – jednego dużego o wartości od 100 do 700 tysięcy złotych i mniejszego o wartości do 100 tysięcy złotych. Zrealizowane zostaną projekty, które otrzymają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania kwoty 2 milionów złotych. Jeżeli w którejś z dwóch pul pozostanie niewykorzystana kwota, przejdzie ona do puli, w której znalazła się większa liczba projektów.
Wyniki poznamy 30 listopada 2015 r.

Więcej informacji na temat Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 TUTAJ