Zaczyna się głosowanie na Suwalski Budżet Obywatelski

Zaczyna się głosowanie na Suwalski Budżet Obywatelski

Zaczęło się głosowanie na projekty zgłoszone przez mieszkańców do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2016.

Na Suwalski Budżet Obywatelski w 2016 roku, tak jak w 2015 roku, przeznaczone są 2 miliony złotych. Kwota, podobnie jak w roku ubiegłym, została podzielona na dwie części: 1,4, miliona złotych (duże projekty o wartości od 100 do 700 tysięcy złotych) i 0,6 miliona złotych (małe projekty o wartości do 100 tysięcy złotych).

Na karcie do głosowania znalazło się 10 projektów „małych” i 15 projektów „dużych”. Ze względów formalno-prawnych 9 projektów zostało odrzuconych. Opis wszystkich projektów wraz z uzasadnieniem znajduje się TUTAJ.

 

Głosować możemy w dniach 4-18 listopada 2015 roku. Głosować może każdy, kto stale zamieszkuje w Suwałkach.

Urny do głosowania będą umieszczone:

  • w Urzędzie Miejskim, przy ul. Mickiewicza 1 (od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-18.00),
  • w Aquaparku (codziennie, w godz. 6.00-22.00).

Głosować będzie można również w formie elektronicznej na stronie urzędu.

Zagłosować można poprzez wybranie maksymalnie łącznie dwóch projektów z listy – jednego dużego o wartości od 100 do 700 tysięcy złotych i mniejszego o wartości do 100 tysięcy złotych. Zrealizowane zostaną projekty, które otrzymają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania kwoty 2 milionów złotych. Jeżeli w którejś z dwóch pul pozostanie niewykorzystana kwota, przejdzie ona do puli, w której znalazła się większa liczba projektów.
Wyniki poznamy 30 listopada 2015 r.

Więcej informacji na temat Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 TUTAJ

Top