Jubileuszowa sesja

Jubileuszowa sesja

Dyskusja o przyszłorocznych podatkach, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz wnioski i pytania zdominowały 50. sesję suwalskiej Rady Miejskiej. Radni zapoznali się też m.in. z informacją z analizy oświadczeń majątkowych za 2021 rok pracowników samorządowych i wynikami konsultacji społecznych „Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta Suwałk do 2030 r.”. Zdecydowali, że niewykorzystane dotąd 65 tys. zł z PFRON zostanie przeznaczone na dodatkowe dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne. Przyjęli również m.in. uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Suwałkach. Sesja odbyła się w sposób hybrydowy, to znaczy że część radnych przebywała w sali obrad suwalskiego ratusza, a część połączyła się zdalnie.

Nowe stawki opłat za żłobek
Radni zdecydowali, że od 1 stycznia 2023 r. opłata stała za pobyt dziecka w suwalskim Żłobku Miejskim wyniesie 15% minimalnego wynagrodzenia, czyli od 1 stycznia będzie to 523,50 zł miesięcznie, a od lipca 2023 r. – 540 zł. Nie musi to oznaczać takiego wydatku z budżetu rodzinnego, bo od początku 2022 roku obowiązuje ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym, która wprowadziła nowe świadczenie skierowane do rodzin z dziećmi – 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12 do 36 miesiąca życia. Ustawa ta wprowadziła również dofinansowanie dla dziecka nieobjętego tym świadczeniem opiekuńczym do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w wysokości 400 zł. Ponadto dzieci uczęszczające do suwalskiego Żłobka Miejskiego mogą skorzystać z ulgi 20% lub 50% w zależności od rodzaju posiadanej Suwalskiej Karty Mieszkańca. Ze względu na znaczny wzrost kosztów artykułów i produktów spożywczych od 1 stycznia 2023 r. podniesiono z 9 zł do 10 zł opłatę za całodzienne wyżywienie dziecka korzystającego z opieki w Żłobku Miejskim.

Nowe plany, nazwa parku i stanowisko
Radni zdecydowali o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Stanisława Staniszewskiego oraz terenu ograniczonego ulicami: Utratą, Sportową, Walerego Romana i terenem kolejowym. Ponadto uchwalili miejscowe plany zagospodarowania: rejonu ulicy Studzieniczne, terenu ograniczonego ulicami Stanisława Staszica, Szymona Konarskiego, Łanową i granicami działek: 30612, 30613, 30614, a także terenu Sianożęć-Sobolewo złoża w Suwałkach.
Na wniosek Izby Przemysłowo-Handlowej radni nadali parkowi przy dworcu kolejowym imię Suwalskich Przedsiębiorców. Ponadto przyjęli stanowisko, w którym domagają się objęcia parków naukowo-technologicznych ustawą o maksymalnych cenach energii, która ma chronić m.in. małe i średnie firmy, szkoły i jednostki samorządowe przed drastycznym wzrostem cen prądu. Bez tego przyszłość parków naukowo-technologicznych, w tym suwalskiego Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód jest zagrożona.

Podatki na 2023 rok
Radni niejednogłośnie zdecydowali o podatkach jakie będą obowiązywały w Suwałkach w przyszłym roku. Średnio podatek od nieruchomości w 2023 roku w naszym mieście wzrośnie o 12,5%. I tak m.in. podatek od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 metra kwadratowego wzrośnie o 1,23 zł w stosunku do tego roku, a od budynków lub ich części mieszkalnych od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej wzrośnie o 10 gr w porównaniu do tego roku. O 11,8% wzrosną też stawki podatku od środków transportu na 2022 r.
– Podwyżka podatku od nieruchomości nie pokryje nawet skutków podwyższenia kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku – powiedział prezydent Czesław Renkiewicz uzasadniając swoją propozycję.
Głos w dyskusji na ten temat zabierali: Adam Ołowniuk, Jacek Juszkiewicz, Jacek Niedźwiedzki, Marek Zborowski-Weychman, Bogdan Bezdziecki i Mariola Karpińska.

Oświadczenia i zapytania radnych
W czasie sesji siedmiu radnych zadało pytania i złożyło oświadczenia. Tadeusz Czerwiecki zwrócił uwagę na kontrole segregacji odpadów w wiatach śmietnikowych na osiedlach budynków wielorodzinnych. Prezydent Cz. Renkiewicz wyjaśnił, że nikt nie chce nikogo karać, ale konieczne są działania zwiększające wskaźniki recyklingu. Jednym z takich działań powinno być udostępnianie przez zarządców zasobów mieszkaniowych wiat śmietnikowych tylko swoim mieszkańcom. Przy kilku budynkach ZBM zamknięto wiaty śmietnikowe i przynosi to efekty. Radny zapytał też o możliwość odbioru liści zebranych w czasie sprzątania osiedli mieszkaniowych zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Zastępca prezydenta Suwałk Łukasz Kurzyna poinformował, że zostaną podstawione odrębne kontenery na liście w miejscach wskazanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Poinformował też, że nie są planowane podwyżki opłat za wywóz śmieci. Kilka pytań zadał Kamil Klimek. Zapytał m.in. o sugerowane przejścia dla pieszych wprowadzone niedawno do kodeksu drogowego. Cz. Renkiewicz stwierdził, że suwalski Zarząd Dróg i Zieleni w porozumieniu z policją powinien wskazać miejsca, gdzie takie sugerowane przejścia dla pieszych powinny się pojawić w Suwałkach. Radny zapytał też o remont ul. Wojska Polskiego przy budynkach nr 110 i 110A. Prezydent Suwałk poinformował, że suwalski samorząd złożył wniosek o dofinansowanie tego remontu z rządowego programu rozwoju dróg. Na razie nie ma rozstrzygnięcia w tej sprawie. Ten remont powinien być dofinansowany ze źródeł zewnętrznych. K. Klimek zwrócił uwagę na potrzebę zwiększenia liczby punktów gastronomicznych na nadrzecznych bulwarach. Cz. Renkiewicz przypomniał, że działa kawiarnia w Starej Łaźni oraz mobilne punkty gastronomiczne w lecie. To miejsce powinno żyć i na pewno w sezonie powinno być tam więcej punktów gastronomicznych. Prezydent poinformował, że w przyszłym roku na suwalskich bulwarach nadrzecznych pojawi się scena plenerowa w czasie Suwałki Blues Festiwalu.
A.Ołowniuk zwrócił uwagę na potrzebę wsparcia przy sprzątaniu cmentarzy ich zarządców. Cz. Renkiewicz poinformował, że niedawno spotkał się z proboszczem parafii prawosławnej, który oczekuje sfinansowania oświetlenia cmentarnej cerkwi z budżetu samorządowego. Ze względów prawnych nie jest to możliwe. Poza proboszczem parafii prawosławnej, nikt z zarządców cmentarzy nie zwracał się z prośbą o pomoc w utrzymaniu nekropolii. Być może w przyszłości, trzeba spotkać się w tej sprawie z zarządcami cmentarzy. Radny zapytał się o wyniki pracy zespołu do spraw oszczędności. Prezydent poinformował, że wyniki pracy tego zespołu pozna 2 listopada. A. Ołowniuk zainteresował się też samorządowym punktem dystrybucji węgla. Prezydent poinformował, że spotkał się z właścicielami suwalskich składów węglowych. Twierdzą oni, że węgiel jest dostępny w Suwałkach. Taniej można go kupić też w pobliskim litewskim Mariampolu. Samorząd poprosił o zgłaszanie się suwalczan, którzy potrzebują pomocy przy zakupie węgla. Do dnia sesji (26.10) 40 suwalczan zadeklarowało potrzebę zakupu ok. 142 ton węgla przy wsparciu samorządu. Dwóch właścicieli suwalskich składów węglowych zadeklarowało pomoc przy organizacji ewentualnej dystrybucji węgla. J. Juszkiewicz zgłosił zamiar organizacji wystawy prac odnoszących się do bieżących wydarzeń politycznych w jednej z suwalskich galerii. Jak poinformował, zainspirowała go do tego wystawa Grzegorza Jarmocewicza w Galerii Chłodna 20. Cz. Renkiewicz stwierdził, że za działalność wystawienniczą odpowiadają dyrektorzy suwalskich placówek kultury i to oni powinni dbać o poziom wystawiennictwa. Prezydent zadeklarował, że nie będzie recenzował twórczości kulturalnej i nie będzie zamykał galerii przed autorami, chociaż nie wszystko mu się podoba.
M. Zborowski-Weychaman powrócił do sprawy podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli w części zależnej od samorządu. Prezydent Suwałk zadeklarował przyszłoroczną podwyżkę dodatków dla nauczycieli, których wysokość zależy od samorządu. Bez tego może pojawić się problem z brakiem nauczycieli po odejściu najstarszych pedagogów na emeryturę, bo rządowa podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli zapowiedziana na przyszły rok w wysokości 7,5% jest znacznie poniżej inflacji. M. Zborowski-Weychman i Jacek Roszkowski powrócili do sprawy koordynacji kalendarza imprez kulturalnych i sportowych w Suwałkach. Cz. Renkiewicz odpowiedział, że samorząd nie ma wpływu na terminy imprez organizowanych przez podmioty prywatne, które są finansowane z prywatnych pieniędzy. Jeżeli chodzi o placówki miejskie, to ich dyrektorzy powinni uzgadniać te terminy. J. Roszkowski powrócił też do sprawy schronów w Suwałkach. Prezydent poinformował, że w Suwałkach są 394 miejsca ukrycia, a w całym podlaskim takich miejsc jest ok. 600, czyli większość z nich znajduje się w Suwałkach. Te miejsca muszą być jeszcze zweryfikowane.
Zdzisław Przełomiec zauważył problem z dostępnością porad diabetologów w Suwałkach. W naszym mieście na wizytę u diabetologa czeka się ok. 2,5 roku. Cz. Renkiewicz odpowiedział, że na zatrudnienie w Szpitalu Wojewódzkim samorząd nie wpływu, ale na przykład pielęgniarki szkolne mogą zająć się edukacją w tej sprawie. Powinien tym zająć się Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego. Radny zapytał o to, dlaczego osoby z niepełnosprawnością jeżeli nie są samotne, to nie mogą skorzystać z programu „Złota rączka”. Prezydent stwierdził, że trzeba spotkać się ze Spółdzielnią „Perspektywa” i wyjaśnić tę sprawę. Z. Przełomiec zwrócił uwagę na prace remontowe prowadzone na suwalskich ulicach w godzinach największego ruchu samochodów. Cz. Renkiewicz stwierdził, że wszelkie awarie należy naprawiać na bieżąco, a planowane prace remontowe (np. malowanie pasów) trzeba robić poza godzinami największego ruchu ulicznego. Radny zauważył też problem z podmywaniem skarpy w bike parku przy ul. S. Moniuszki. Prezydent Suwałk zdecydował, że ma tym zająć się dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć on-line na stronie internetowej: www.um.suwalki.pl Można też zapoznać się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji zamieszczanymi na stronie: www.um.suwalki.pl a także uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem prawa interpelacje i zapytania radnych oraz udzielane na nie odpowiedzi publikowane są na stronie: bip.um.suwalki.pl

 

Top