22 marca w Szkole Podstawowej nr 9 odbyła się uroczysta gala jubileuszu 35-lecie nadania imienia Włodzimierza Puchalskiego. Wydarzenie to przypadło w 163 rocznicą utworzenia  jednej z najstarszych placówek oświatowych w mieście.

W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele suwalskiego samorządu: prezydent Miasta Czesław Renkiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec oraz zastępca prezydenta Roman Rynkowski i naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dorota Sidorowicz. Obecni byli także przedstawiciele suwalskiego oddziału Kuratorium Oświaty w Białymstoku, duchowieństwo oraz byli dyrektorzy i aktualna kadra nauczycielska szkoły.

Witając przybyłych gości dyrektor SP 9 Wioletta Kulbacka stwierdziła:

– Największą wartością naszej szkoły byli, są i będą ludzie, którzy ją tworzą: uczniowie, absolwenci, rodzice, kadra kierownicza, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz jej przyjaciele. Dzięki temu, że w każdej chwili z nadzieją patrzymy w przyszłość i jesteśmy dumni z naszych osiągnięć. Życzę, aby dzisiejsze święto stało się ciekawą lekcją historii i zachętą do pogłębiania wiedzy na temat naszego patrona.

Podczas przemówień gości nazwisko Włodzimierza Puchalskiego oraz słowo przyroda padało wielokrotnie, bo też patron szkoły jest ucieleśnieniem miłości do przyrody i przykładem dla wielu pasjonatów oraz ekologów i naukowców. W kontekście obchodów przypomniano także fakt, że W. Puchalski był nie tylko agronomem i przyrodnikiem ale także wybitnym fotografem i reżyserem filmów, który całym sercem oddał się swojej pasji – obserwacji i dokumentowaniu dzikiej przyrody. Jego prace, nagradzane były nie tylko w Polsce, ale i na międzynarodowych festiwalach filmowych. Nieustannie po dziś dzień budzą one podziw i są nieocenionym wkładem w dziedzinie dokumentacji przyrodniczej. Mottem jego działań był termin „bezkrwawe łowy” oznaczający ustrzelenie w migawce fotograficznego aparatu wyjątkowych ptaków czy zwierząt.

Dzisiejsza Szkoła Podstawowa nr 9 utworzona została w 1861 r. Budynek na Rządową Szkołę Żeńską przekazany został przez władze Guberni Suwalskiej. Imię patrona nadano 4 marca 1989 r. Obecnie w 19 oddziałach uczy się 433 uczniów.