Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Suwałkach uroczyście obchodziło swój Jubileusz XV –lecie działalności Oddziału Rejonowego oraz XXV –lecie działalności Koła Miejskiego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego , którą celebrowali ks. Jarema Sykulski i ks. Jarosław Pierzgalski-duszpasterz Diecezjalny Diabetyków Diecezji Ełckiej .

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych na czele z zastępcą prezydenta Suwałk Ewą Sidorek oraz prof. dr hab. n. med. Małgorzata Szelachowska , Prezes Zarządu Głównego – Andrzej Bauman , Dyrektor Biura ZG Anna Śliwińska , lekarze diabetolodzy , dyrektorzy zaprzyjaźnionych zakładów i organizacji , delegacje podległych Kół PSD oraz członkowie i sympatycy .

Historię powstania dorobek działalności oraz osiągnięcia Stowarzyszenia przedstawiła Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego Halina Krajewska .

Za aktywną pracę w uznaniu zasług na rzecz lokalnej społeczności w zakresie edukacji diabetologicznej oraz wsparcia integracji członków Stowarzyszenia Prezes Oddziału Rejonowego Halina Krajewska i dr Elżbieta Cipielewska – specjalista diabetolog współpracująca ze Stowarzyszeniem zostały odznaczone Medalami „ Za zasługi dla miasta Suwałk „.

Pracę i zaangażowanie na rzecz Stowarzyszenia docenił Zarząd Główny PSD przyznając : 4 Medale XXX-Lecia PSD – otrzymali je : Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk , Ks. Prałat Jarema Sykulski – Moderator Miasta ,Ks. Kan. Jarosław Pierzgalski – Duszpasterz Diecezjalny PSD , dr Elżbieta Cipielewska – Specjalista Diabetolog .

– 4 /Złote Honorowe Odznaki / : dr Elżbieta Cipielewska , Honorata Rudnik – naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach, Halina Miszkiel – sekretarz Koła w Suwałkach i Henryka Sawicka – członek Zarządu Koła .

– 14 / Srebrne Honorowe Odznaki/ , a wśród nich m.in. : Hajdukiewicz Zenon – Koło Suwałki , Krupińska Irena – Koło Suwałki , Rydel Wojciech – Koło Suwałki , Sielawa Stefania – Koło Suwałki , Bożena Wojdyła – Przew. Powiatowego Zesp. ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Było wiele listów gratulacyjnych i podziękowań .

Wykład na temat : „ Wpływ edukacji diabetologicznej na bezpieczeństwo w terapii cukrzycy „ wygłosiła prof. dr hab. n. med. Małgorzata Szelachowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku , a „Otyłość – problem metaboliczny i leczniczy’ omówiła dr Elżbieta Cipielewska – Specjalista Diabetolog .

Niezbyt pozytywny obraz walki z cukrzycą w skali kraju przedstawił przed zgromadzonymi prezes Zarządu Głównego Andrzej Bauman . Cały Świat czyni postępy w walce z chorobą stosując nowe insuliny podczas gdy u nas analogi są coraz droższe i mało dostępne dla chorych ze względu na przepisy i ceny . W chwili obecnej jesteśmy już w czołówce jeśli chodzi o zachorowalność dzieci , również na cukrzycę typu II . Zrzeszeni w Kołach sami sobie musimy pomagać i o siebie dbać , dlatego te Koła istnieją i dalej winne istnieć

Spotkanie zakończył występ zespołów „ Złota Jesień „ oraz zespołu wokalnego młodzieży z Gimnazjum w Suwałkach .