Wkrótce obchodzić będziemy jubileusze 70-lecia Społecznego Ogniska Muzycznego oraz 50-lecie suwalskiej Państwowej Szkoły Muzycznej. Historia kształcenia muzycznego w Suwałkach rozpoczęła się w 1954 r. i wiąże się z wybitnym pedagogiem – muzykiem Janiną Kraśko.

Janina Kraśko urodziła się w Suwałkach. Wykształcenie muzyczne uzyskała przed II wojną w Konserwatorium Muzycznym w Warszawie. Była współzałożycielką i pierwszym dyrektorem Społecznego Ogniska Muzycznego w Suwałkach, nauczycielem gry na fortepianie w Ognisku, później w suwalskiej PSM I stopnia. Jako propagator kultury muzycznej i charyzmatyczny wychowawca kolejnych pokoleń suwalczan zapisała się znacząco w historii kształcenia muzycznego miasta. Jej wychowankowie wspominają nie tylko talent pedagogiczny swojej nauczycielki, ale także wielką kulturę osobistą i elegancki styl

Przed 70 laty powstało Społeczne Ognisko Muzyczne, które wychowało kilka pokoleń młodych suwalczan. Jednym z pierwszych nauczycieli Ogniska był Paweł Wawrzyniak, który znacząco zapisał się w historii kształcenia muzycznego w naszym mieście.

Paweł Wawrzyniak, wychowawca wielu pokoleń suwalskich muzyków. Nauczyciel Ogniska Muzycznego i Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia. Człowiek, który ukochał w sposób szczególny akordeon i muzykę akordeonową

 

Pod koniec lat sześćdziesiątych Ognisko Muzyczne uzyskało tytuł najlepszej placówki w Polsce. Prowadziło kształcenie w klasie: fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary. Aktywnie funkcjonował też chór. Ta dynamiczna działalność dała początek istnieniu Państwowej Szkoły Muzycznej.

W 1973 r. zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki powołano Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Suwałkach z siedzibą w zabytkowym budynku przy ul. T. Kościuszki 62

Pierwsi uczniowie – to uczniowie Ogniska Muzycznego. W latach siedemdziesiątych szkoła zyskała na znaczeniu i stała się ważną częścią życia kulturalnego miasta. Powstały nowe klasy instrumentalne: trąbki, fletu, klarnetu, wiolonczeli. Organizowane były koncerty uświetniające ważne uroczystości w mieście oraz audycje szkolne propagujące muzykowanie zespołowe. W 1980 r. przekształcono PSM I st. w Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. Zatrudniono młodych nauczycieli – absolwentów wyższych uczelni z całej Polski. W 1985 r. mury szkoły II stopnia opuścili jej pierwsi absolwenci.

W styczniu 1990 r. szkoła przeniosła się do większej siedziby przy ulicy T. Noniewicza 83

Od 1990 roku szkoła była organizatorem Konkursów Fortepianowych, najpierw o zasięgu wojewódzkim, następnie makroregionalnym i wreszcie od 2004 – międzynarodowym. Społeczność szkoły w 1999 roku założyła Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej, które miało m.in. wspierać działalności szkoły. Pojawiły się nowe inicjatywy np.: międzynarodowe wakacyjne obozy muzyczne, kursy instrumentalne, orkiestrowe i wokalne. Uczniowie i nauczyciele aktywnie uczestniczyli w konsultacjach i kursach mistrzowskich o zasięgu ogólnopolskim. Efekt był taki, że coraz więcej absolwentów szkoły zdobywało indeksy na studia muzyczne. Zwiększyła się liczba koncertów realizowanych w Suwałkach. Przy PSM powstała Miejska Orkiestra Dęta skupiająca uczniów i absolwentów szkoły. Uczniowie PSM I i II st. zaczęli odnosić znaczące sukcesy na konkursach rangi międzynarodowej.

Absolwentka suwalskiej PSM I i II st. Kamila Sacharzewska wystąpiła w finale ubiegłorocznego Konkursu Chopinowskiego na instrumentach dawnych

O poziomie szkoły decydują niezwykle uzdolnione suwalskie dzieci, wsparcie ze strony ich rodziców oraz zatrudnieni w tej szkole pedagodzy, ich zaangażowanie i pasja. W latach 2010-2012 budynek szkoły został kompletnie przebudowany. Duża część starego obiektu została całkowicie wyburzona, a w to miejsce wzniesiono nowy budynek. Polepszyły się warunki kształcenia młodych muzyków w suwalskiej szkole – powstały m.in. nowe sale dydaktyczne, sala organowa oraz duża sala koncertowa na 250 osób.

Pół wieku państwowej Szkoły Muzycznej

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach jest publiczną szkołą artystyczną, prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do szkoły I i II stopnia uczęszcza 323 uczniów, którymi opiekuje się 55 nauczycieli muzyki. Od 35 lat jej dyrektorem jest Bernard Michniewicz.

Od prawej dyrektor Bernard Michniewicz i jego zastępcy Wojciech Borowik oraz Krzysztof Grzybowski Fot. PSM w Suwałkach

– Kiedy wasza szkoła rozpoczyna rekrutację uczniów do klas pierwszych?
– Rekrutacja dbywa się w maju i czerwcu. Co roku mamy dużo chętnych, uzdolnionych dzieci. Ale z ofertą staramy się dotrzeć do każdego. Organizujemy w naszej szkole koncerty dla przedszkoli, dla szkół. To jest najlepsze miejsce dla prezentacji muzycznej, są to koncerty edukacyjno-rekrutacyjne.

– Czy każdy może zostać uczniem waszej szkoły?
– Niestety nie. Poza kryterium wiekowym, kandydat na ucznia podlega badaniu przydatności. Polega to na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie, stanowi zespół testów przeprowadzanych w ciągu dwóch do czterech dni przez powołaną przeze mnie komisją.

Cezary Gójski prowadzi próbę Orkiestry PSM

– Co oznacza szkoła I i II stopnia?
– Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia daje podstawy wykształcenia muzycznego w zakresie szkoły podstawowej oraz możliwość dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia. Natomiast Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia – wydział instrumentalny i wydział wokalny daje średnie wykształcenie muzyczne w zawodzie muzyk instrumentalista i muzyk wokalista (po zdaniu egzaminu dyplomowego) oraz możliwość dalszego kształcenia na uczelniach muzycznych w kraju i za granicą.

– Naukę na jakich instrumentach prowadzi szkoła?
– Poczynając od sekcji instrumentów smyczkowych i gitary: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara. Następnie sekcja instrumentów dętych i perkusji – dęte drewniane: flet, klarnet, obój, fagot, saksofon; potem – dęte blaszane: trąbka, puzon, waltornia oraz perkusja. Mamy też sekcję fortepianu, akordeonu i organów.

– Suwalska szkoła muzyczna ma wspaniałych absolwentów, jak chociażby pianistkę Kamilę Sacharzewską finalistkę II Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych.
– Największą wartością tej szkoły to nie jest budynek, to nie są profesjonalne instrumenty muzyczne, niektóre wręcz mistrzowskie, ale ludzie, którzy pracują ze mną. Oczywiście ta cała otoczka: budynek, wspaniała sala koncertowa na 300 miejsc, sale akustycznie wyciszone dają komfort pracy. Ale jeszcze raz podkreślam, najważniejsi są nauczyciele, pracownicy, którzy są pasjonatami, oddanymi swojej pracy i to jest klucz do sukcesów.

– Poza działaniami dydaktycznymi, szkoła organizuje imprezy cykliczne.
– Od wielu lat organizujemy nasze sztandarowe imprezy: Międzynarodowy Festiwal CANTAREUM oraz Festiwal saksofonowo-klarnetowy. Są też różne warsztaty i koncerty. Mamy też własną Orkiestrę PSM prowadzoną przez Cezarego Gójskiego i Chór PSM prowadzony przez Grzegorza Bogdana.

Próbę Chóru i Orkiestry PSM do koncertu jubileuszowego prowadzi Grzegorz Bogdan

– Czy w najbliższym czasie będą jakieś inwestycje, zmiany w szkole?
– Złożyliśmy wnioski do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zakupu fortepianu, na urządzenia streamingowe (kamery i mikrofony), bo po 11 latach funkcjonowania sali koncertowej poprzedni system stał się przestarzały. Chcemy pozyskać też pieniądze na cykliczne koncerty muzyki klasycznej, które będą odbywały się raz w miesiącu pod roboczą nazwą „Filharmonia Suwalska”.

– Jak będziecie obchodzić jubileusz pięćdziesięciolecia istnienia szkoły?
– 1 marca będziemy mieli oficjalne obchody jubileuszu, ale będzie to impreza zamknięta. Koncerty otwarte dla publiczności z okazji półwiecza istnienia naszej szkoły zaplanowaliśmy na wrzesień.

– Dziękujemy za rozmowę.

Budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach