23 września odbył się uroczysty jubileusz 20 – lecia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach połączony z podsumowaniem XVI Przeglądu Twórczości Artystycznej Województwa Podlaskiego.

W pierwszych latach funkcjonowania placówki z zajęć rehabilitacyjnych korzystało 20 osób – były to trudne początki, ze względu na to, że młodzież na zajęcia zaczęła uczęszczać po wielu latach pozostawania w domu. W chwili obecnej z zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych korzysta 35 podopiecznych o różnym stopniu niepełnosprawności i jak sami twierdzą, dzięki uczestnictwu w Warsztacie łatwiej im odnaleźć swoją drogę w życiu, czują się wartościowi i szczęśliwi wśród przyjaciół.

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego i realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej:

–  rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia

codziennego,

–  poprawa zaradności osobistej,

–  nabywanie psychofizycznych sprawności oraz podstawowych

i specjalistycznych umiejętności zawodowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do Warsztatu Terapii Zajęciowej przyjmowane są wyłącznie osoby, które posiadają w orzeczeniu o niepełnosprawności wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Terapia odbywa się w pracowniach o następujących profilach:

  • plastycznym,
  • tkacko – krawieckim,
  • gospodarstwa domowego,
  • technik różnych,
  • muzyczno – teatralnym,
  • przyrodniczo – ekologicznym,
  • ceramiczno – wikliniarskim.

Nauka podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych wspomagana jest psychoterapią , kinezyterapią, zajęciami logopedycznymi.

Uwieńczeniem pracy terapeutycznej są liczne wyróżnienia                          i nagrody uzyskane przez naszych uczestników w konkursach o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. W uroczystości jubileuszowej uczestniczyło wielu dostojnych, zaproszonych gości reprezentujących instytucje współpracujące oraz rodzice i opiekunowie.

Jubileusz był uświetniony koncertem w wykonaniu Radka Liszewskiego z zespołu WEEKEND.

źródło: Warsztaty Terapii Zajęciowej TPD  w Suwałkach