Jubileusz lipniackiej ZAZ SOWA

Jubileusz lipniackiej ZAZ SOWA

Na powitanie dobre słowo i ciepłe powitanie – tak wyglądał początek uroczystości dotyczących obchodów jubileuszu 20-lecia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy oraz 10-lecia Zakładu Aktywności Zawodowej „SOWA” w Lipniaku. Obchody współfinansowane środkami PFRON miały formułę spotkanie „integracja bez barier” – pod nazwą „Schizofrenia – Otwórzcie drzwi” – zorganizowanego w ogrodach obu ośrodków.

Zorganizowana w dniu 8 września uroczystość była szczególna, bo i miejsce wyjątkowe. ŚDS i ZAS SOWA są niemal drugim domem dla kilkudziesięciu osób z niepełnosprawnościami z regionu, w tym z miasta Suwałki. Dla jednych jest miejscem terapii, spotkań i warsztatów, a dla innych także miejscem pracy.

Z tej pięknej okazji, jaką były jubileusze, spotkali wszyscy którzy byli zaanagażowani w ich powstanie placówek oraz ich uczestnicy i osoby, które je wspierały i wspierają. Wśród obecnych znaleźli się: Starosta Suwalski Witold Kowalewski, zastępca prezydenta Suwałk Roman Rynkowski oraz przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec. Obecna była dyrektor TPD Lilianna Zielińska, która reprezentowała także posła Jarosława Zielińskiego. Uczestniczyli również: dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Kamil Czarniawski, dyrektor MOPR Suwałki Leszek Lewoc, dyrektor DPS KALINA Barbara Burba, dyrektor PCPR w Suwałkach Stanisław Dziemian oraz dyrektorzy środowiskowych domów samopomocy z województwa i regionu.

Witając wszystkie przybywające na uroczystości osoby dyrektor Bożenna Chmielewska przypomniała historię ŚDS i ZAZ SOWA:

– W 2003 r. Starostwo Powiatowe w Suwałkach powołało do życia dom, który trwa do dzisiaj, a wcześniej nazywał się Ośrodkiem Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Był on w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach. W 2008 r. powstał budynek hotelowy i trzeba było wymyśleć funkcje pozwalające na sprawne funkcjonowanie 2 obiektów. Dzięki zmianom w ustawie o zatrudnieniu socjalnym powołany został 13 września 2013 r. Zakład Aktywności Zawodowej SOWA. Przyszły ZAZ na początku był zakładem budżetowym, umożliwiającym utrzymanie dużego obiektu z fizjoterapią i rehabilitacją oraz świetlicami i pokojami. Aktualnie w Domu Dziennego Pobytu funkcjonuje 60 miejsc oraz 3 miejsca całodobowe. W budynku hostelowym prowadzona jest działalność hotelowa. Działalność taka prowadzona jest również w Dowspudzie w budynku kordegardy (…).. Aktualnie ZAS zatrudnia 56 osób, z czego 42 osoby są ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Naszym Zakładem przez okres 10 lat objęliśmy wsparciem 120 osób, które mogły pracować lub aktualnie są zatrudnione, co pozwala im wracać na lokalny rynek pracy (…).  Zdajemy sobie sprawę, że najtrudniejszą rzeczą dla osoby z niepełnosprawnością jest akceptacja dysfunkcji, przestrzeganie procesu rehabilitacji lub leczenia oraz wsparcie najbliższego otoczenia. Dlatego ściśle współpracujemy także z rodzinami naszych podopiecznych.

Przedstawiciele samorządu Miasta Suwałki przekazali na ręce B. Chmielewskiej pamiątkowy grawerton oraz gratulacje i życzenia:

– Dziękujemy państwu za wasze zaangażowanie  i pracę także na rzecz mieszkańców naszego miasta, których jest tu ponad trzydzieścioro. Znajdują oni oczekiwaną rehabilitację albo zatrudnienie. Życzymy sukcesów oraz pokonywania wszelkich trudności, a także wsparcia ze strony instytucji i zakładów, w tym także jednostek samorządowych – mówił zastępca prezydenta Suwałk R. Rynkowski.

W programie piątkowego festynu były występy uczestników ŚDS i WTZ, gry i zabawy z animatorem, konkursy z nagrodami, stoisko z rękodziełem, fotobudka, konsumpcja jubileuszowego tortu, a na zakończenie występ zespołu Mister Night.

Top