Jest kasa na suwalską radioterapię

Jest kasa na suwalską radioterapię

Jak poinformował marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki Białostockie Centrum Onkologii im. M. Curie-Skłodowskiej otrzyma ponad 230 mln zł z Funduszu Medycznego na wybudowanie Centrum Leczenia Nowotworów Piersi i Skóry w Białymstoku oraz utworzenie ośrodka satelitarnego w zakresie radioterapii w Suwałkach. W tej sprawie na ostatniej sesji Rady Miejskiej swoje stanowisko przyjęli suwalscy radni.

STANOWISKO  RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH – z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyrażenia poparcia wobec projektu utworzenia Zakładu Radioterapii w Suwałkach

Rada Miejska w Suwałkach w trosce o zdrowie mieszkańców Miasta udziela pełnego poparcia działaniom podejmowanym w sprawie poprawy dostępności i jakości opieki onkologicznej świadczonym mieszkańcom subregionu suwalskiego.

Rada Miejska w szczególności popiera inicjatywę Samorządu Województwa Podlaskiego oraz Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie zmierzającą do utworzenia Zakładu Radioterapii w Suwałkach. Rada wnioskuje do Ministra Zdrowia o zaakceptowanie wniosku złożonego w powyższej sprawie przez Białostockie Centrum Onkologii do konkursu nr FM-SIS.02.ONKO.2023 ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia w lutym 2023 r. pod nazwą „Wzmocnienie infrastruktury do realizacji świadczeń onkologicznych w województwie podlaskim odpowiedzią na potrzeby demograficzne i epidemiologiczne stawiane przed Białostockim Centrum Onkologii „. W ramach tego Projektu wnioskodawca zaplanował realizację zadania pod nazwą „Utworzenie Ośrodka Satelitarnego BCO w zakresie radioterapii w Suwałkach”.

Top