Jakie zainteresowanie suwalskimi szkołami średnimi?

Jakie zainteresowanie suwalskimi szkołami średnimi?

Najwięcej tegorocznych absolwentów szkół podstawowych ubiega się o przyjęcie do II LO i III LO. Z suwalskich liceów prowadzonych przez samorząd najłatwiej dostać się do I LO. Wśród techników najbardziej oblegane jest Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 6. Zakończyła się już rejestracja i składanie wniosków o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych. Do 14 lipca absolwenci szkół podstawowych do wybranych nowych szkół muszą dostarczyć świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty.

TRUDNIEJ DO DRUGIEGO I TRZECIEGO

ŁATWIEJ DO PIERWSZEGO

Najwięcej absolwentów szkół podstawowych ubiega się o przyjęcie do II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Z. Podhorskiego. W tej szkole na 140 miejsc jest 526 chętnych. Największa konkurencja jest w klasie geograficzno-angielskiej, gdzie na jedno miejsce jest 9 chętnych. Niewiele mniejsze zainteresowanie jest nauką w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego, gdzie na 140 miejsc jest 506 chętnych. W tej szkole największym zainteresowaniem cieszy się klasa menadżerska, gdzie o jedno miejsce rywalizuje 8 osób. W Liceum Ogólnokształcącym Zakładu Doskonalenia Zawodowego o 46 miejsc ubiega się 118 osób. Najłatwiej dostać się można do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej. W tej szkole o 123 miejsca ubiega się 261 osób.

TECHNIKA ATRAKCYJNE

Suwałki Zespół Szkół nr 6W naborze do suwalskich techników największa konkurencja jest w Technikum nr 2 Zespołu Szkół nr 6, gdzie o 84 miejsca ubiega się 378 absolwentów szkół podstawowych. Tutaj w klasie technik informatyk o jedno miejsce ubiega się ponad 10 osób, a w klasie technik programista ponad 8 osób

W Technikum nr 3 (ZST) o 112 miejsc ubiega się 379 chętnych. W tej szkole o jedno miejsce w klasie technik grafiki i poligrafii cyfrowej rywalizuje ponad 10 osób, a w klasie technik teleinformatyki ponad 8 osób. W Technikum nr 4 o 112 miejsc ubiega się 298 osób. Największym zainteresowaniem cieszą się klasy technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki, gdzie o jedno miejsce ubiega się 7 osób. Dużym zainteresowaniem cieszy się też nauka w Technikum w Suwałkach, gdzie o 54 miejsca ubiega się 188 osób. W Technikum ZDZ o 20 miejsc ubiega się 49 osób.

BRANŻOWE SZKOŁY

Wszystkie branżowe szkoły I stopnia w Suwałkach cieszą się zbliżonym zainteresowaniem. W branżowej szkole nr 2 o 42 miejsca ubiega się 86 osób. Podobnie jest w szkole nr 3, gdzie o 42 miejsca ubiega się 85 osób, a w szkole nr 5 o 28 miejsc ubiega się 38 osób.

Top