Jakie ulice do remontu?

Jakie ulice do remontu?

Blisko 20 różnych inwestycji wykonają pracownicy suwalskiego Zarządu Dróg i Zieleni w 2021 roku. Będą to między innymi remonty chodników i przebudowa układów komunikacyjnych. Największym zadaniem będzie wykonanie skrzyżowania ulic K. Pułaskiego i A. Wierusza-Kowalskiego.

Plan prac na Osiedlu Kolejowym:
– remont nawierzchni ciągu pieszego przy ul. Topolowej po stronie wschodniej, od ul. Kolejowej do ul. Lipowej;

ul. Lipowa

– przebudowa układu komunikacyjnego przy ul. Różanej 30 poprzez zwiększenie ilości miejsc parkingowych i uporządkowanie terenu;
– wykonanie remontu chodnika na ul. Lipowej przy posesjach od nr 10 do nr 14, od nr 22 do nr 26 oraz od nr 19 do nr 29 – kontynuacja prac z roku ubiegłego;
– remont nawierzchni ciągu pieszego przy ul. Orzechowej po stronie północnej;
– remont nawierzchni jezdni ul. Jesionowej od budynku nr 8 do nr 2A.

ul. Jesionowa
Plan prac remontowych i odtworzeniowych na Osiedlu Północ:
– budowa ciągów pieszych związanych z planowaną zmianą zagospodarowania parku między ulicami: A. Putry, W. Andersa i A. Minkiewicza;
– remont nawierzchni ciągu pieszego oraz parkingu przy ul. K.O. Falka, po stronie zachodniej jezdni w okolicy budynków nr 2 – 4;
– przebudowa skrzyżowania K. Pułaskiego i A. Wierusza-Kowalskiego. W ramach inwestycji skrzyżowanie zostałoby tak przebudowane, by kierowcy jadący od ul. A. Wierusza-Kowalskiego mogli skręcić zarówno w prawo, jak i w lewo, a ci jadący od strony miasta ulicą gen. K. Pułaskiego – w ulicę A. Wierusza-Kowalskiego, bez konieczności wjazdu na rondo przy ulicach gen. K. Pułaskiego i Armii Krajowej.

ul. Pułaskiego
Plan prac w centrum miasta:
– przebudowa układu komunikacyjnego przy ul. 1 Maja 17, wykonanie remontu nawierzchni jezdni od budynku przy ul. 1 Maja 15 do 17B, wraz remontem wjazdów do garaży;
– wykonanie remontu nawierzchni jezdni ul. M. Skłodowskiej-Curie od budynku nr 10 do nr 12.

ul. Skłodowskiej

Plan prac w innych częściach miasta:
– wykonanie utwardzenia peronu na przystanku autobusowym przy ul. Sejneńskiej 34 (za torami);
– remont chodnika na ul. Dąbrówka – odcinek od ul. Piaskowej do siedziby PEC;
– przebudowa chodnika, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Utrata po stronie wschodniej, od budynku nr 21 do nr 45;
– remont chodników przy ul. Kawaleryjskiej po stronie południowej, odcinek od ul. Partyzantów do ul. Zastawie;
– remont nawierzchni chodnika przy ul. Pogodnej po stronie północnej, od budynku nr 2 do nr 3;
– wykonanie utwardzenia na przystanku autobusowym przy ul. Dubowo I, w okolicy placu zabaw;
– utwardzenie nawierzchni na suwalskim lotnisku, wykonanie placu manewrowego przy hangarze.

Top