Jak suwalczanie głosowali w referendum?

Jak suwalczanie głosowali w referendum?

W ogólnopolskim referendum przeprowadzonym 15 października razem z wyborami parlamentarnymi  frekwencja w Suwałkach była jedną z najniższych w podlaskim. W referendum zagłosowało 20 852 suwalczan czyli 41,72% uprawnionych. W podlaskim niższa frekwencja była tylko w powiatach: sejneńskim (40,21%) i hajnowskim (36,26%). W podlaskim najwyższa frekwencja w referendum była w powiecie wysokomazowieckim (59,58%). W podlaskim frekwencja ponad 50% wyniosła jeszcze w powiatach: łomżyńskim, kolneńskim i zambrowskim.

W podlaskim na pytanie 1 negatywnie odpowiedziało 96,79% głosujących, na pytanie 2 negatywnie odpowiedziało 95,40%, na trzecie negatywnie odpowiedziało 96,27%, a na czwarte udzielono 96,83% negatywnych odpowiedzi.

Top