Jak podzielono pieniądze z Polskiego Ładu?

Jak podzielono pieniądze z Polskiego Ładu?

Niedawno premier Mateusz Morawiecki ogłosił podział pieniędzy w ramach II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. W dwóch edycjach samorządy otrzymały dotacje na budowę i modernizację m.in. dróg, szkół czy inwestycje wodno-kanalizacyjne. W podlaskim samorządy w dwóch edycjach Polskiego Ładu otrzymały prawie 2,7 mld zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa podlaskiego daje w przybliżeniu 2 270 zł.

Mieszkańcy Wiżajn docenieni
Niestety jest duże zróżnicowanie w kwotach jakie otrzymały poszczególne samorządy w regionie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Znacznie poniżej średniej wojewódzkiej otrzymały największe miasta w podlaskim, w tym Suwałki. Na każdego suwalczanina przypadło ponad dziesięciokrotnie mniej pieniędzy z rządowego Polskiego Ładu niż na jednego mieszkańca gminy Wiżajny. I to była jedyna z dwóch gmin na Suwalszczyźnie, w których na jednego mieszkańca przypadło więcej niż wyniosła średnia wojewódzka. W trzech suwalskich gminach ta średnia była zbliżona do średniej wojewódzkiej. W pozostałych gminach na Suwalszczyźnie każdy mieszkaniec otrzymał mniej pieniędzy z rządowego Polskiego Ładu niż wyniosła średnia w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa podlaskiego.

Suwalczanie otrzymali najmniej
Na Suwalszczyźnie w przybliżeniu w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy otrzymały:

Dla porównania inne powiaty grodzkie w podlaskim w przeliczeniu na jednego mieszkańca w przybliżeniu otrzymały: Białystok – 255 zł, a Łomża – 807 zł.

Top