Dziewiątą sesję Rady Miejskiej w Suwałkach zdominowały sprawy oświatowe. Na początek dobra wiadomość dla suwalskich nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez samorząd. Od 1 września otrzymają podwyżki przysługujących im dodatków do wynagrodzenia zasadniczego – tak jednogłośnie zdecydowali suwalscy radni.

Podstawowe zmiany to:

– dodatek za wychowawstwo klasy/oddziału przedszkolnego ze 104 zł do 110 zł miesięcznie,

– dodatek dla doradcy metodycznego z 259 zł do 350 zł miesięcznie,

– dodatek dla nauczyciela konsultanta z 259 zł do 500 zł miesięcznie,

– dodatek dla opiekuna stażu z 53 zł do 55 zł miesięcznie,

– dodatki za trudne warunki pracy w zależności od rodzaju tych warunków wzrosną o 17 zł,   30 zł lub 47 zł,

– doroczne nagrody Prezydenta Miasta Suwałki wzrosną z 3 000 zł do 3 500 zł,

– doroczne nagrody Dyrektora szkoły wzrosną z 2 000 zł do 2 200 zł,

Zmieni się też sposób naliczenia dodatków motywacyjnych z kwotowego na procentowy od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim i z przygotowaniem pedagogicznym i tak:

– dodatek motywacyjny na etat nauczycielski według aktualnych stawek wzrośnie o 6,41 zł,

– dodatek motywacyjny dla dyrektorów według aktualnych stawek wzrośnie o 49,40 zł.

Ponadto radni przyjęli regulamin udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Wynika z niego, że w ramach pomocy zdrowotnej nauczyciel może otrzymać od 150 do 1000 złotych w roku kalendarzowym. Radni niejednogłośnie ustalili m.in. obniżkę tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska oraz podwyższyli pensum dydaktyczne psychologom, logopedom, pedagogom i doradcom zawodowym z 25 na 26 godzin tygodniowo.

Za sprawą decyzji radnych o przystąpieniu samorządu do realizacji programu „Żyję zdrowo i aktywnie w Suwałkach”, w suwalskich szkołach pojawią się „źródełka” filtrujące wodę.

Rajcowie  ustalili też zasady Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok. Nie wprowadzono żadnych istotnych zmian w dotychczasowym sposobie realizacji budżetu obywatelskiego. Nadal projekty do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego mogą zgłaszać i głosować przy ich wyborze wszyscy stali mieszkańcy Suwałk, którzy ukończyli 16 lat. Na projekty „małe” (nieprzekraczające 100 tys. zł) zaplanowano 600 tys. zł, a na projekty „duże” (o wartości od 100 tys. do 700 tys. zł) zaplanowano 1 400 000 zł. W uchwale Rady Miejskiej zdecydowano, że propozycje projektów do budżetu obywatelskiego na przyszły rok będzie można składać od 17 do 31 sierpnia.

Jednogłośnie  radni zdecydowali o upamiętnieniu Żydów mieszkających w Suwałkach przed II wojną światową. Na Osiedlu II na rogu ulic Noniewicza i Waryńskiego zostanie ustawiony Kamień Pamięci z napisem: „Pamięci około 5 500 przedwojennych żydowskich mieszkańców Suwałk zamordowanych w czasie II wojny światowej w wyniku eksterminacyjnej polityki okupanta niemieckiego. W tym miejscu znajdowała się synagoga zdewastowana przez Niemców.” Będzie on wyryty po polsku, hebrajsku i angielsku.

Na czerwcowej sesji radni przyjęli także m.in. uchwały w sprawie finansowania sportu w Suwałkach oraz wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.