W tym roku na inwestycje i remonty w obiektach oświatowych, samorząd suwalski wyda prawie cztery miliony osiemset tysięcy złotych. Wykonawcy spieszą się, bo do pierwszego dzwonku zostały dokładnie dwa tygodnie.

Przez wakacje nowe piękne boisko przy Zespole Szkól nr 7 przy ulicy Minkiewicza, wzbogaciło się za 358 tysięcy złotych, o trzytorową tartanowa bieżnię ze skocznią w dal. Za półtora miliona złotych kończy się budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 9 – do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego do piłki siatkowej i koszykówki. W ramach tej inwestycji zostanie też zagospodarowany teren wokół boisk, pojawią się nowe parkingi, chodniki i oświetlenie.

Także budynki Zespołu Szkół nr 10 przechodzą modernizację, ocieplono stropodachy i dokończono wymianę stolarki okiennej za blisko milion trzysta tysięcy złotych.

Pierwszy tak poważny remont przechodzi budynek Zespołu Szkół nr 1. Trwa remont 5 i 6 piętra gdzie przeniesie się SODN, ale także znajdują się sale lekcyjne Liceum Ogólnokształcącego nr 3. W budynku zmieniono windę, modernizuje się klatki schodowe. Roboty budowlane wyceniono na milion złotych.

Drobniejsze remonty i modernizacje przechodzą inne placówki oświatowe. Za 120 tysięcy złotych w szkołach i przedszkolach, zmodernizowano kuchnie i zaplecza kuchenne, sanitariaty oraz chodniki.