Integracyjny turniej w boccia

Integracyjny turniej w boccia

Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy Prolog w Suwałkach wygrała IV Integracyjny Turniej BOCCIA pod patronatem Prezydenta Miasta Suwałk. Kolejne lokaty zajęły: suwalski Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Giżycku.

W turnieju uczestniczyły jeszcze: Środowiskowy Dom Samopomocy Stowarzyszenie Aktywni tak samo, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr1 w Suwałkach -Szkoła Podstawowa, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr1 w Suwałkach -Szkoła Branżowa, Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa Bajka w Suwałkach, Stowarzyszenie Seniorzy z pasją „HORYZONT”, Klub seniora „Oratorium 60+” oraz Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne w Olecku. Turniej zorganizował Uczniowski Klub Sportowy „Grom” działający przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka” w Suwałkach i Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Przysposabiającej do Pracy „Prolog”.

Boccia to sportowa dyscyplina paraolimpijska wywodząca się od włoskiej gry w bule.

Top