Każdy mieszkaniec Suwałk będący właścicielem domu jednorodzinnego może uczestniczyć w projekcie „ Innowacyjne Suwałki- słoneczne miasto”. Warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie podpisanie stosownej umowy oraz wpłacenie zaliczki ( zaliczka jest wpłatą na poczet spłaty przyszłych rat). Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie sprecyzowane będą w regulaminie projektu, który otrzyma każdy uczestnik wraz z umową.

Miasto Suwałki zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ogłosił nabór wniosków do programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” polegającego na zakupie i montażu systemów fotowoltaicznych wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej dla potrzeb jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Miasto będzie ubiegało się o dofinansowanie realizacji tego zadania w ramach projektu: „ Innowacyjne Suwałki – słoneczne miasto”.

– Chcemy ocenić czy mieszkańcy naszego miasta byli by zainteresowani instalacją takich urządzeń dlatego wspólnie z Parkiem Naukowo – Technologicznym Polska – Wschód w Suwałkach rozpoczynamy akcję informacyjną, która ma na celu wyjaśnienie Suwalczanom na czym polegać będzie montaż tych urządzeń – wyjaśnia Czesław Renkiewicz, Prezydent SuwałkChcemy też wstępnie rozpoznać z jakim zainteresowaniem ze strony mieszkańców Suwałk spotkałaby się zaproponowana przez nas forma współpracy przy montażu systemów fotowoltaicznych – dodaje Prezydent Suwałk.

Szacunkowy koszt instalacji dla pojedynczego budynku wynosić będzie od 6.000 zł za jeden kWp (przy mocy zainstalowanej 5kWp – 40kWp) do 7.000 zł za jeden kWp (przy mocy do 5 kWp). Najbardziej popularne są instalacje o mocy 3 kWp, 4kWp, 5kWp ( kWp- moc szczytowa, maksymalna). Przy bardzo korzystnych warunkach lokalizacyjno- eksploatacyjnych zwrot poniesionych nakładów nastąpi po 7-8 latach.

Dofinansowanie udzielone będzie w formie pożyczki z dotacją i wynosić będzie do 100% kosztów kwalifikowanych. Dotacja wynosić będzie do 40% całkowitych kosztów budowy instalacji. Pozostałe koszty kwalifikowane pokryte będą pożyczką oprocentowaną w wysokości 1% w skali roku. Maksymalny czas finansowania pożyczki – 15 lat.

Beneficjentem programu będzie Miasto Suwałki. Projekt realizowany będzie przez Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach sp. z o.o.

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach już dziś zaprasza wszystkich zainteresowanych projektem mieszkańców Suwałk w dniu 24.08.2015 o godz. 17:00 na specjalne spotkanie informacyjne. W trakcie tego spotkania zostaną omówione zasady wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych, rachunek ekonomiczny przedsięwzięcia oraz warunki uczestnictwa w projekcie. Wszystkim zainteresowanym zostaną udostępnione niezbędne dokumenty potrzebne do udziału w projekcie (deklaracja udziału, regulamin projektu, umowa wstępna). Dokumenty te można pobrać też ze strony internetowej PNT P-W (www.park.suwalki.pl).

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach sp. z o.o. , ul. Innowacyjna 1, tel. 564-22-35 (pokój 317) w godz. 7:30 – 11:30.

Zdjęcie: www.sunage.pl