Informacje o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Informacje o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Kto może kupić węgiel od gminy miasto Suwałki?
Prawo do kupna węgla będą mieli członkowie gospodarstwa domowego określonego w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, które:

  • otrzymało dodatek węglowy lub
  • czeka obecnie na wypłatę dodatku węglowego lub
  • spełnia warunki do otrzymania dodatku węglowego w Suwałkach, ale członkowie gospodarstwa domowego nie złożyli wniosku.

Ile kosztuje węgiel sprzedawany przez miasto Suwałki?

Gminy mogą sprzedawać węgiel w cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto za tonę. Do tej kwoty nie wlicza się kosztów transportu surowca z miejsca zakupu do domu kupującego.

Jakie limity obowiązują na węgiel po 2000 zł?

Zgodnie z przepisami jedno gospodarstwo domowe ma prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla do 31 grudnia 2022 oraz kolejnej 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Gdzie pobrać / złożyć wniosek w Suwałkach?

Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w Suwałkach lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w załączniku pod tym wpisem.

Wnioski będzie można składać na 2 sposoby: osobiście oraz przez internet.

Osobiście wraz z wypełnionym wnioskiem należy zgłosić się w Urzędzie Miejskim w Suwałkach ul. A. Mickiewicza.
Aby przesłać wniosek online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub certyfikat kwalifikowany.

Jak kupić węgiel od Miasta Suwałk? Instrukcja krok po kroku

  1. Na początku należy wydrukować i wypełnić wniosek.
  2. W zależności od wybranego sposobu składania wniosków formularz wraz z załącznikami należy złożyć lub przesłać do Urzędu Miejskiego w Suwałkach,
  3. Urząd przyjmując wnioski będzie zwracał uwagę na dwa podstawowe kryteria: czy wnioskujący jest mieszkańcem miejscowości Suwałki oraz, czy jest uprawniony do otrzymania dodatku węglowego.
  4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wnioskujący otrzyma potwierdzenie uprawniające go do zakupu węgla od miasta.
  5. Wraz z otrzymanym potwierdzeniem należy udać się na skład węgla, gdzie zostanie zakupiony węgiel: Transbud Suwałki, ul. Północna 27
  6. Odbiór węgla ze składu odbywa się transportem we własnym zakresie lub zamawiając taka usługę w Transbud Suwałki wg ich cennika.

Uwaga!
Wcześniejsze złożenie przez mieszkańców miasta „Deklaracji zapotrzebowania na węgiel dla mieszkańców Suwałk w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych” nie jest równoznaczne z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Warunkiem koniecznym dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest konieczność złożenia wniosku i przejścia jego poprawnej weryfikacji.

Podstawa prawna
USTAWA z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Top