INFORMACJA

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 30.10.2015 r. do dnia 19.11.2015 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZBM przy ul. Wigierskiej 32 oraz opublikowany na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl wykaz nr 13/2015 z dnia 29 października 2015 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

338/2015