Informacja – wykaz dzierżawa

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01.03.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 01 marca 2019 r. do 22 marca r.) wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr 107/2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 01 marca 2019 r.). Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych w Suwałkach przy ul. Lotniczej i ul. Krzywólka.

80/2019

Top