Informacja Prezydenta Miasta Suwałk o odwołaniu przetargu ustnego ograniczonego

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK O ODWOŁANIU PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO

na sprzedaż działki nr 10928 w Suwałkach.

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) Prezydent Miasta Suwałk

odwołuje przetarg ustny ograniczony do właścicieli działek sąsiednich nr 10927, 10931/2 i 10929 na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Suwałk, położonej przy ul. Wigierskiej w Suwałkach, oznaczonej działką nr 10928 o powierzchni 0,0139 ha (KW SU1S/00063862/2).

Przetarg wyznaczony był na dzień 04 października 2021 roku o godz. 1430 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Przyczyną odwołania przetargu są wątpliwości, jakie zgłosił jeden z właścicieli sąsiedniej nieruchomości, dotyczące przebiegu granicy działki.

Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.um.suwalki.pl/ oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

238/20210

Top