Informacja Prezydenta Miasta Suwałk o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK O ODWOŁANIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

na sprzedaż działki nr 22056/5 w Suwałkach.

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) Prezydent Miasta Suwałk

odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Suwałk, położonej przy ul. Mikołaja Reja w Suwałkach, oznaczonej działką nr 22056/5 o powierzchni 0,2552 ha (KW SU1S/00037872/4).

Przetarg wyznaczony był na dzień 30 września 2021 roku o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Przyczyną odwołania przetargu jest dokonanie dodatkowych ustaleń związanych z nakładami na nieruchomość.

Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.um.suwalki.pl/ oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

239/2021

Top