PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 782) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 lipca 2015 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 08.07.2015 r. do 29.07.2015 r.)  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 259/2015 z dnia 8 lipca 2015 roku). Dotyczy sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkami handlowo – usługowymi, położonej w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 98.

215/2015