PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 782 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 października 2015 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 23.10.2015r. do 13.11.2015r.)  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 385/2015 z dnia 23 października 2015 roku). Dotyczy bezprzetargowej sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Suwałkach przy ul. Bakałarzewskiej.

332/2015